Гено Добрев Шопов (1889-1962) - Ангел Кръстев

На 5 март 1889 година в чирпанското село Миричлери се ражда Гено Добрев Шопов. Детските му години не минават в родното село, а в Асеновград, където бащата работи в откритата през 1892 година копринена фабрика "Свила".

В Асеновград Гено учи в местното трикласно училище, а след това завършва Пловдивската мъжка гимназия. През 1908 година, той заминава да изучава правни науки в Женева, Швейцария. През 1912 година се завръща вече като дипломиран юрист и се установява на работа в Асеновград. Започналата Балканска война не прекъсва адвокатската му дейност. След завършване школата за подофицери Гено заминава за фронта и се включва във войната, като воюва през цялото време.

През 1915 година в местния печат срещаме обява, в която се съобщава, че Гено Шопов се успановява на работа като адвокат в града. Адвокатската му практика е за кратко време, защото започва Световната война и Гено заминава отново за фронта.

От 1919 година Гено Шопов е часно практикуващ адвокат. Близо 40 години продължава тази му дейност.

Той не е личност с изявени политически стремежи, но определено е сред най-видните представители на местната интелигенция. През 1928 година поема защитата на общината в делото, което водят срещу нея изселниците-гръкомани. Съдебният иск на бившите асеновградски жители - гръкомани е за 400 млн лева, в които се включва цената на манастири, църкви, параклиси, сгради, земеделски земи и др. Вероятно, проучвайки въпросите около миналото на града Гено Шопов изграща блестящо своята защита. Пред съда той с факти от историята доказва, че културно - историческото наследство е неделима част от националното ни наследство. Делото е спечелено от общината, не без решаващата помощ на адвоката.

Не само с адвокатската си дейност се изявява той в онези години, а с умението да проучва и анализира, да популяризира миналото на нашия град. Задълбочено проучва писмени и веществени паметници, в резултат на което се появяват редица статии и монографии.

Така от перото му излиза монографията "История на гр. Станимака", историческия очерк "Превземането на Станимашката крепост и селището", "Легенда за превземането на Станимашката крепост и селището", както и статията "Бегъл поглед върху миналото на Асеновград", отпечатана във в. "Родопско ехо", бр. 551 от 15 ануари 19935 година. Интересна е и статията "Надписът на Асеновата крепост".

Гено Шопов не оставя свои потомци. Негово наследство са архивите, които неговият брат предоставя на Държавния архив - Пловдив след смъртта му през 1962 година.

За нас Гено Шопов се нарежда сред най-изявените асеновградски адвокати, популяризатор на историческото минало на града.

 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев