Панайот Сребров - "Първият етнограф в Асеновград" - Ангел Кръстев

През 1881 година княз Александър Батенберг започва жестока борба против либералите Петко Каравелов, Захари Стоянов, Петко Р. Славейков и др. Тримата напускат столицата София и минават в Пловдив - центъра на Източна Румелия. Петко Р. Славейков започва работа като учител в Мъжката гимназия.

По това време ученик в гимназията е Панайот Сребров от Асеновград.

Не само в часовете, но и в лични разговори между учителя и ученика П.Сребров се засяга въпроса за историческото минало, което се нуждае от изследване. Петко Р. Славейков насърчава Панайот Сребров да започне да проучва местния фолклор.

При всяко идване в града, както и през лятото Панайот Сребров обикаля по-възрастните хора и записва техните разкази. Историята на нашия край става не само негово хоби, но и съдба.


В статия, публикувана в излизащото в Асеновград списание "Родопски напредък", кн. I от 1903 година, четем за проученото и събраното от Панайот Сребров преди около 15 години.

А неговата събирателска и проучвателска работа включва 350 народни песни 1100 пословици, клетви и други, 100 приказки и 200 "бележити думи от станимашкия български говор".

Дано не сгреша в заключението си, но по мое мнение Панайот Сребров е първият местен изследовател на асеновградския фолклор и традиции. Първият етнограф на нашия край.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев