Кметовете на Асеновград - Иван Димитров Мазнев (1964-1971г.)

През 1924 г. семейството се преселва в Асеновград. Тук учи в прогимназия и гимназия, която завършва през 1942 г. През 1949 г. завършва висше икономическо образование в София. От юни 1964 г. до средата на 1971 г. е председатен на изпълкома на ГОНС. Поемането на този пост от Иван Мазнев съвпада с новите икономически и социални задачи, които се поставят за реализиране в страната. Изминали са двадесет години от политическата промяна, извършена през 1944 г., а много проблеми не са решени. Не функционират добре икономиката, селското стопанство, от тук и социалният статус на българина е на много ниско равнище. Същото положение е и в строителството, просветното и културното дело.

Пред Изпълкома стоят много сериозни проблеми за решавне. На първо място цялостно пререконструиране плана на Асеновград. Планиране на градския център, жилищни блокове, обекти за просвета и култура. През 1963 г. в града са приети голям брой преселници, главно от малцинствените групи, което влошава още повече жилищната криза. За да се засили жилищното строителство през 1964 г. са изградени Градско стопанско предприятие "Ниски строежи" и СУ "Жилстрой".
С бърз темп се изграждат жилищата за ромското малцинство. Завършени са трите блока до банята и срещу нея. на ул. "Г. Димитров", на ул. "Димчо Петров", двата блока до Чинара, блокове на ул. "Училищна", бул. "България", ул "Рилска" и други. Извършени са много благоустройствени мероприятия, като са прокарании ремонтирани много улици, тротоари, водоснабдяване, озеленяване, канализация. Засадени са зелени площи около болницата и ул. "Дичо Петров".

На 23 декември 1964 г. е определен терен от 30 дка за училище по цветни метали, направена е надстройка на у-ще "Отец Паисий" и физклултурен салон, политехнически комплекс по трудово обучение в у-ще "Христо Ботев". Построени са детски ясли в кв. "Вапцаров", детска градина и ясла в Долни Воден. Завършени са читалищата в Лясково и Горни Воден, строи се читалището в с. Долни Воден. През периода се строи хотел "Асеновец", шестнадесеткласно училище, у-ще в с. Мулдава, Спортна палата.
Асфалтиран е пътят до Асеновата крепост, прокарани са прожектори за осветление. Извършен е ремонт на хижа "Момина сълза". За първи път са извършени сондажни проучвания на Асеновата крепост, проучена е историческата могила "Курт тепе" край с. Руен. Открит е музеят при Бачковския манастир.

На 20 януари 1968 г. на тържествена сесия е решено да се изгради паметник на руския генерал Виктор Дандевил и ежегодно да се чества Денят на освобождението на Асеновград от османско иго през януари. През 1971 г. Иван Мазнев минава на работа в "Тракийско творчество" в Пловдив и там работи до 1983г.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев