д-р Атанас Видев (1910-1990) - д-р Иван Василев

Един от организаторите на здравеопазването и болничното дело в Асеновград е д-р Атанас Видев. Той е роден в Асеновград през 1910 година. Завършва медицина в София през 1938 година. Започва работа в родния си град като училищен лекар, а после в Общинската здравна служба.

През 1950 година е главен лекар на Обединената градска болница - Асеновград. От 1951 до 1967 година е завеждащ Вътрешно отделение. Още в началото към него е организирана клинична лаборатория. През 1954 година се въвежда "домашният стационар". Започва да се осъществява приемственост на лечението на трите звена: дом, поликлиника и стационар. За квалификацията на лекарите д-р Видев провежда вътрешноболнични колегиуми, на които се изнасят новости във вътрешната медицина.

През 1961 година Вътрешното отделение е настанено в сегашната болнична сграда. Тук вече се създават и специализирани кабинети: ревмокардиологичен - 1961 година, от д-р Димо Маджунков, ендокринологичен - 1965 година от д-р Иван Драганов, и гастроентерологичен - 1965 година от д-р Кирил Делев. През 1964 година е направена и първата чернодробна пункция в отделението на д-р Георги Иванов.

В продължение на 16 години Вътрешното отделение се ръководи от д-р Видев. Солидната му подготовка като интернист му дава възможност да подобри диагностично-лечебната работа в отделението.

От лекарите, работили в отделението, израстват и научни работници, като доцент д-р Георги Иванов, ръководител на Катедра по обща медицина, и проф. д-р Димитър Димитраков, ръководител на Клиника по нефрология и заместник-ректор по лечебната част при ВМИ - Пловдив.

Д-р Атанас Видев почива през 1990 година.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев