Стою Шишков (1865-1937) - Стойчо Каранлъков

Стою Шишков е роден в село Устово (сега квартал на Смолян) през 1865 година. Повече от петдесет години отдава своята творческа енергия за издигането на националното самочувствие на хората от Родопския край.

Изключително скромен и честен, талантлив и всеотдаен към просветното дело, той разгръща широка културно просветна дейност. Непрестанно се самообразова като учител в Устово, Райково, Левочево, село Орехово, Чепеларе.

Той работи непрестанно с родителите и населението, не само в тези селища, но и със силата на словото си поддържа българския дух на населението за разпространяване на християнството, за обединение на населението с различно вероизповедание, като особено внимание отделя за доказване българския произход на българо-мохамеданите.

През 1914 година той издава книгата "Българо-мохамеданите в Тракия, Македония и Мизия". Автор на много статии, студии, отзиви, рецензии, съобщения, фолклорни материали, пътни бележки, народни умотворения, публикувани в списание "Родопски напредък", на което е бил автор и редактор, както и на списание "Славееви гори", издавано по-късно в Пловдив.В Станимака е бил директор на първото класно училище, председател на читалището през 1901-1904 година. Развивал многообразна просветна дейност, като има особени заслуги в борбата с гръцкото влияние сред част от населението на града, за обединяване на хората върху българските традиции.

През 1906 година, до края на живота си (1937 година) работи в Пловдив като учител в Първа мъжка гимназия, в Първа прогимназия. Заедно с това предава френски език в Пловдивския френски колеж и се пенсионира през 1927 година.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев