Ранго Атанасов - първият кмет на Тополово - (1849-1919) - Д-р Иван Василев

Един от основателите на селското общинско управление в село Голямо Тополово е Ранго Атанасов. Роден е през 1840 г. в село Тополово, Конушка околия. Родоначалник е на големия Рангов род. Оженва се за Елена, дъщеря на Наки Коленцов. Раждат им се пет деца - Тодор, Найден, Никола, Тоско и Василка. Днес родът наброява над 125 души. Неговият брат Захари Атанасов е един от първите енорийски свещеници на храма "Св. Димитър" в Тополово. Ръкоположен е от Пловдивския митрополит Паисий.

Най-големият син на Ранго - Тодор, има голям принос в учебното дело на Тополово. Бил е учител от 1890 до 1896 г. До 1912 г. Тополово е гранично село с митница в къщата на Ранго Атанасов. Тя е охранявала Тополовския проход, който е играел роля на важен стратегически път, свързващ Тракия с Беломорието.

Основен поминък на Ранговото семейство е било земеделието. Те са сред най-заможните стопани. Имали са чифлик в местността Илан тепе, закупен след Освобождението от гръка Мидис от Асеновград. Разполагали са с достатъчно инвентар и работен добитък за обработване на земята. Били осигурени стаи за живеене на работниците.

През октомври 1879 година в Тополово се слага началото на първия Старейшински селски съвет. За кмет е избран Ранго Атанасов.


Той въвежда добър административен ред в селото. Търси помощта на тополовци както в селото, така и в Станимака. Починал е през 1919 година.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев