Георги Игнатов - (1859-1939) - кмет на Асеновград - 1894-1901 г. - Д-р Иван Василев

По инициатива на Захари Стоянов през февруари 1885 г. в Пловдив е основан таен централен революционен комитет, който си поставя за цел "окончателното освобождаване на българския народ чрез революция, морална и с оръжие". По призива на този комитет възстават голям брой села от Конушка околия. Сред дейците за съединението е и Георги Тодоров Игнатов от село Тополово, сътрудник на Тайния революционен комитет в Станимака.

Георги Игнатов е роден на 8 ноември 1859 г. По-късно семейството му се преселва в Станимака. Тук работи като строител и предприемач. По време на Съединението през 1885 г. е сред най-активните дейци, които организират станимашкия отряд. Включва се като доброволец в Сръбско - българската война , взема участие в боевете при Сливница.

През лятото на 1892 г. в Пловдив се провежда първото българско изложение. На него участва и Станимака с павилион. Той е приет от комисия на Общинския съвет, в която участва и Георги Игнатов.

На 1 март 1894 г. Георги Игнатов е избран за кмет на Станимака. По негово време се изгражда железният мост на река Чая.


Определя се място за казарма в града. На 9 май 1901 г. предлага на Общинския съвет да смени името на града от Станимака на Асеновград.

Името на Георги Игнатов срещаме сред членовете на поборническото дружество "Сливница" като заместник-председател и секретар. Като такъв присъства на откриването на жп линията Пловдив-Крумово-Станимака и на паметника на вр. Шипка. Починал е през 1939 г.

Портретът на Георги Игнатов като сътрудник на Тайния революционен комитет в Станимака заема централно място в Музея на Съединението в Пловдив.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев