Иван Рангов - (1909-1991) - просветител и общественик - Д-р Иван Василев

Един от просветните дейци на Тополово е Иван Николов Рангов. Роден е през 1909 година в Тополово, Станимашко.
Получава основно образование в родното си село. Гимназия учи в Асеновград. След това завършва педагогическо училище в град Харманли през 1931 г. Добива право на редовен първоначален учител.

На 15 септември 1931 година встъпва в длъжност учител в първоначалното училище на Голямо Тополово.

Участва активно в обществения живот на селото. От юли 1942 година е командирован за учител в град Зиляхово, околия Зиляховска, област Ксантийска. След 1944 година е районен комисар на разпределението при Община Чепеларе. След това е инспектор по труда в Асеновград.. Дълги години е инспектор и заместник-началник на пенсионния отдел при окръжния народен съвет в Пловдив, където се пенсионира.

След пенсионирането работи като учител в град Джебел и околните села. Починал е на 30 май 1991 година.


 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев