Надя Тодорова - Вярност към театъра - актриса - Кирил Светлов

Има труженици на изкуството, които за нищо на света не желаят да се отделят от пътя, по който са тръгнали. Пътят на нашата съгражданка, актрисата Надя Тодорова, започва със създаването на Асеновградския театър през 1945 г. Реализира се една мечта на местната театрална общественост, станала възможна благодарение на дългогодишната театрална традиция и формираното отношение към театъра. Новосъздаденият театър под ръководството на именитият актьор, режисьор и педагог Тачо Танев - по това време режисьор в Пловдивския театър - става школа за младите и талантливи щастливци, попаднали в състава на театъра. Детските мечти на Н. Тодорова я довеждат в театъра по силата на вътрешното влечение и призвание.


Тя преминава труден път като изпълнителка на редица роли от репертоара на театъра. Незабравими ще останат образите в пиесите "Сватбата на Стецко", "Калинова горичка", "Скакалци", "Еснафи", "Криворазбраната цивилизация", Службогонци", "Боряна", "Свекърва", "На дъното", "Снаха", "Госпожа министершата" и много други.

Още в самото начало на творческата си професионална дейност Н. Тодорова се отличава със задълбочено интерпретиране на сложни героини от българската, руската и световната класика като равностойна в трагедията, комедията, та чак до забавния и увлекателен съвременен репертоар.

Надя Тодорова премина през театрите на Асеновград, Смолян Габрово, Сливен, Пазарджик, което и даде прекрасната възможност да работи с режисьорите Т. Танев, Г. Стаматов, Бобчевски, Черкезов, Иконографов, Ж. Павлович, Л. Гройс, Н. Кънев, Н. Люцканов и др. Срещата и с различните творчески личности и постъновъчни подходи, разнообразният репертоар и публиката от различни региони - всичко това се оформя в един пъстър калейдоскоп от живи човешки светове. Сред тях особено се отделят нейните образи, пълни с мъчително прозрение в сложна и дълбока човешка психология, с тъжни или радостни предчувствия за утрешния ден, които трябва да се посрещат с мъжество и вяра.

През дългогодипния професионален живот Н. Тодорова показва своята вродена артистична дарба в киното, където участва в повече от десет филма, между които "Записки по българските възстания", "Снаха", "Години от понеделници", "С любов и надежда", "Войната на таралежите" , "Двойникът", "Барутен буквар", "Дами канят", сниман в града ни, и други, които често биват излъчвани по телевизията, където е съхранено нейното самобитно изкуство - специфично, богато, жизнено, завлядяващо.

Н. Тодорова е актриса с особена вътрешна сила и внушение., нейните героини имат ярко изявен характер и остър рисунък на поведение. Като творец и като личност тя се реализира в онова единство на възгледи и творчество, което е така необходимо за хармонията в изкуството и в живота. Всичко това довежда до безспорното и признание от колеги, режисьори и зрители.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев