Атанас Богоев (1863-1905) - деец за Съединението на България - Ангел Кръстев

Атанас Богоев е един от членовете на местния революционен комитет, взел активно участие в организирането и ръководенето на местния отряд по време на събитията за Съединението на България от 1885 година.

Роден е през 1863 година в село Златовръх. Баща му, Богоя Латев е един от първите хора в селото, близък приятел и сподвижник на игумените на Араповския манастир "Св. Неделя" архимандрит Геврасий и дякон Викентий. Неговият дом е често посещаван от известни дейци на национално-освободителните борби, идвали в манастира, който е бил гнездо на революционни идеи.

Атанас Богоев учи в Пловдивската гимназия, а след това е учител в Станимака. Тук се включва в подготовката на Съединението и в отряда, участвал в свалянето на Гаврил Кръстевич в Пловдив.

След Съединението е учител, а по-късно пощенски началник в село Хвойна и служител в София и Пловдив.


През 1904 година се завръща в Станимака, където се разболява и умира на 18 ноември 1905 година на 42-годишна възраст.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев