Х. Димитър Стоилов (1840-1927) - революционер, политик и общественик - Иван Гащилов

Интересна е биографията на х. Димитър Стоилов, написана от него самият, по настояване на социалистическия лидер Г. Бакалов и запазена в архива на Димитър Попов. Димитър Стоилов се счита за един от първите социалисти в Станимака, Откъдето му е и произходът.

Роден е на 02.05.1840 г., син на самарджия, било будно и жадно за знания дете. Баща му го изпратил да учи в съществуващото тогава гръцко училище е града, където между преподавателите били хаджи Козма, вероятно баща на Теофани Козма проскинитария. Но Димитър търсил българско училище и понеже не го изпратили в Пловдив, намерил си български буквар и сам се научил да чете и пише.

Заинтересували го църковните канони и порядки, чудел се на различията между гръцката черква и започващото католическо и протестантско влияние.


Воден от любознателността си, през 1969 г. отива за 6 месеца в Йерусалим, след завръщането си захваща занаята на баща си. Пътувал често до Пловдив, където се свързва с Димитър Матеевски, става член на комитета "Единство" и е изпълнявал разпорежданията за Конушка и Рупчоска околии.

След Освобождението се занимава с обществена дейност, събирал средства и абонирал за в. "Марица", в. "Народ" и др. Участва в съединийсткото движение. През 1882 г. се премества да живее във Варна, където продължава да се занимава с обществена и църковна дейност. Запознава се със социалистическите идеи и през 1892 г. става социалист. През 1896 г. се завръща в Станимака, където работи като комисар и пристав в общината. Отваря първия социалистически клуб в града. През 1898 г. отива да живее в с. Тополово, Пловдивско, но през 1900 г. се връща отново във Варна, където завършва и живота си.
 
Copyright 2003-2014 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев