Георги Налбантов - учител по биология (1905-1975 г) - Георги Г. Пенчев

Георги Костов Налбантов е роден на 30 януари 1905 година в село Тополово, Станимашка околия. Начално образования получава в родното си село, а прогимназия и гимназия завършва в Станимака. После става студен в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и завършва със специалност биология.

Като дипломиран специалист-биолог, той е назначен за учител в прогимназията в родното му село Тополово. По-късно става директор на Тополовската прогимназия. По това време взема активно участие в обществено-политическия живот в селото. Преценявайки възможностите си, той разбира, че може да даде повече от себе си на родното образование и полага успешно изпит за училищен инспектор. Като инспектор по образованието работи в Смолян, Карнобат и Св. Врач (дн. Сандански). После става областен училищен инспектор в гр. Ксанти и като такъв работи там до 1944 година.

През 1944 г. Налбантов се прибира в Асеновград и е назначен за учител в Асеновградската гимназия. По негово време гимназията е разделена на мъжка и девическа и той, като директор, оглавява мъжката гимназия. Той е директорът, който отвежда учениците от мъжката гимназия в новопостроената сграда и остава директор до 1948 година. До 1961 година, след него, директори на гимназията съответно са: Георги Димитров, Евгени Стоянов, Петър Христев, Дяко Димитров и Любен Томов. Пенсионира се през 1960 година.


Като добре подготвен учител по биология и като добър педагог, в продължение на много години Налбантов подготвя кандидат-студенти по биология, които по време на изпитите се представят като добре подготвени и стават студенти. Често е член или председател на изпитни комисии по биология. Учениците, които са се явявали на изпит при него, са запазили в себе си спомените за дружелюбието и човечността на учителя Георги Налбантов, съчетани тактично с голяма взискателност.

Налбантов е автор на учебник "Анатомия и физиология на човека" и книгата "Познания за човека", която била едно отлично помагало за учители. В тези книги той изявява не само богатите си знания, но и обогатените му от преподавателската му работа педагогически умения, като се доказва като отличен организатор и ръководител на ученическите и учителските колективи. За отличната си организаторска и учебно-възпитателна работа е многократно награждаван с различни награди.

Налбантов създал свое семейство още като студент. Съпругата му се казвала Фроса Сократова и също била учителка. В семейството се раждат и израстват две деца. Синът Константин става лекар, а дъщерята Илияна поема щафетата на родителите си и става учителка.

Георги Костов Налбантов починал на 4 април 1975 година в Асеновград, където е и погребан.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев