Йордан Запрянов - учител (1897-1989 г) - д-р Иван Василев

Един от най-известните тополовски учители е Йордан Запрянов Димитров. Тополовци го помнят като просветител, общественик, съветник на хората. Той е роден на 21 септември 1897 г. в село Добростан, Асеновградско. Произхожда от многодетно семейство, по-късно преселено в Малко Тополово. Завършва гимназия в Станимака през 1918 г. Започва работа като начален учител в с. Малко Тополово през 1919 г. От 1921 г. е учител в прогимназията в Голямо Тополово, където става директор.

Йордан Запряновучаства активно в обществения живот на селото. Завладява го идеята за прекарване на водопровод в Малко Тополово на трудови начала. Това се осъществява през лятото на 1928 г. - бликват чешмите по улиците и шадраванът сред площада. През май 1933 г. се учредява потребителска кооперация "Подкрепа" в Тополово. За касиер-счетоводител е избран Йордан Запрянов.

През 1935 г. полага изпит за училищен инспектор и е назначен като такъв в гр. Девин. Година по-късно - през 1936 г., е околийски училищен инспектор в Асеновград. Тази длъжност той изпълнява до 1944 г. През този период е и председател на Околийския читалищен съюз в Асеновград. Тук се проявява като талантлив организатор и ръководител на просветното дело, културата и читалищната дейност. Като ерудиран педагог публикува голям брой научни, просветно-организаторски статии, които му отреждат място в националната педагогическа мисъл.


Той е редовен сътрудник на вестник "Родопско ехо" в Асеновград. Починал е на 18 януари 1989 г. на 92-годишна възраст.

Йорда Запрянов беше живата история на педагогическото дело. В неговото сърце гореше огънят на будителя възрожденец.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев