Давид Сасонов (1908-1942) - Ангел Кръстев

Майката на Давид, Ребека Сасонова, идва от Пазарджик в Асеновград на панаир и тук се среща със своя избраник Сасон Исаков. "Тя е красива, умна и образована за времето си девойка - завършила е френски колеж" - пишат за нея дъщерите и Мара и Рашел. Едно след друго им се раждат девет деца, шест момчета и три момичета. Давид е шестото по ред. Той учи в училище "Петко Каравелов". Там той се изчшчша като отличен ученик. Продължава да учи в гимназията.

Братът на Двид, Леон, е един от членовете на Комсомола, а по-късно и от снователите на РП в града. Под негово влияние Давид също възприема марксическите идеи и тръгва по неговия път. Приет е за член на комунистическото младежко дружество "Ленин" и ръководи маркс-ленински кръжоци в гимназията. Започва изучаването на руски, немски и есперанто, а по-късно и френски. Изучава и стенография.

След завършване на гимназиалното си образование работи в магазина на баща си.

През 1931 г. Давид Сасонов записва да следва задочно в свободния университет в София и го завършва през 1937 година. Търси да започне работа по специалността си, но без резултат. Остава да работи в магазина. Отново продължава да изучава езиците, необходими му за поддръжка на кореспонденцията с много есперантисти от Европа и Азия.


Още през 1929 г. в града младежите-работници се обособяват в самостоятелна организация "Работнически есперантски съюз". В него Давид израства като виден есперантски деец не само от местен, а и от национален мащаб. Той ръководи курс по есперанто в града.

Наред с есперантската си дейност се оформя и като комсомолски деец и партиен деец. Издигнат е за член на Околийския комитет на РМС, а след влизането си в редовете на партията е един от ръководителите на партийната група в централната част на града. Взема участие и в дейността на читалището, въздържателното дружество, в стенографското и туристическото дружество. Дейността на есперантистите от Асеновград утвърждават дружеството като едно от водещите в страната. На него е възложено от ЦК на Работническия есперантистки съюз издаването на переодичен бюлетин "П.Е.К." (Пролетарска есперантска кореспонденция), в който се отпечатват статии от работническия печат. В ръководения от Давид Сасонов литературен кръжок се превеждат на есперантски стихове на Христо Смирненски, поемата на Гео Милев "Септември", стихове на Хр. Ясенов, Мл. Исаев, Хр. Радевски, Д. Полянов и др., с което ги популяризират в много страни по света.

Партийната и есперантска дейност на Давид Сасонов му спечелва известност, но от него се интересуват и полицейските власти. Преза април 1942 г. Давид е арестуван и интерниран в с. Горни извор, Златоградско. Поставен при крайнотежки условия и постоянен тормоз, Давид се разболява и умира на 13 септември същата година. Тялото на Давид е пренесено в гр. Пловдив. Едва тук неговата майка разбира истината, когато вижда ковчега на своя син. Привежда се върху неговото тяло, за да не се изправи никога повече. Майчиното сърце не могло да издържи....
 
Copyright 2003-2014 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев