Ганьо Игнатов - кмет на Тополово (1905-1911) - д-р Иван Василев

Историческата справка показва, че първият кмет българин на село малко Тополово е Ганьо Игнатов Тенев. Той е роден през 1863 г. в село Новаково. Завършва начално образование в родното си село. Преселва се в с. Малко Тополово, където се занимава със земеделие.

През 1905 г. в с. Малко Тополово се създава българска община. За кмет е избран Ганьо Игнатов, която длъжност изпълнява до 1911 г. Той е основоположник на регистъра за гражданско състояние, на наборните списъци за събиране на данъци и др.

Старите поколения тополовци го помнят като много строг кмет. Всяка вечер полските и горските пъдари му докладват за състоянието на територията на общината. Тогава тя се е помещавала в бившата турска община. Под нея е имало обор, в който се е затварял добитъкът - "нарушител", заловен и докаран от пъдарите. Този добитък се е освобождавал, след като стопанинът платял съответната глоба.

Под контрола на кмета са били и общинските орехови дървета в местността "Чинарлъка". През есента орехите се събирали и се продавали на търг. Тези средства са покривали част от разходите на общината.

След изселването на турското население през 1905 г. от Малко Тополово тук се преселват цели колонии от родопските и съседните на Тополово села. Кметът Ганьо Игнатов положил много усилия за създаване на молитвен дом, необходим за населението. Това е днешният храм "Св. св. Кирил и Методий", построен през 1908 г.

След 1911 г. Ганьо Игнатов работи като акцизен пристав в Тополово. Участва в първата световна война. Убит е на Битолския фронт през 1916 г.
 
Copyright 2003-2014 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев