Андон Мечев (1902-1925) - Ангел Кръстев

Антон Мечев е роден на 19. XI. 1902 година в Асеновград. Расте в многолюдно семейство при голяма нищета. Бащата - мелничарски работник, често боледува, затова цялата грижа по отглеждането и възпитанието на четирите деца момчета, пада върху майката - Анастасия Мечева. Двата декара лозе, които имат, не са достатъчни, за изхранване на семейството. Това налага майката да работи по нивите на асеновградските чорбаджии.

Основното си образование Антон Мечев завършва в Асеновград, но няма условия да продължи образованието си. Постъпва като чирак при майстора-дърводелец Христо Маринов. Будният и ученолюбив младеж бързо овладява занаята и след явяване на изпит в Пловдив получава свидетелство за майстор-дърводелец.

Двамата по-големи братя на Андон Мечев по професия са железари. Тримата братя отварят железаро-дърводелска работилница за изработване на брички, многократно затваряна по нареждане на народняшкия главатар Примов. Постепенно работилницата им се превръща в място на срещи, между будни младежи.

Идването на власт на земеделското правителство през 1919 година както и непосредственото влияние на братя Мечеви определят бъдещият път на техния по-малък брат - Андон.

През 1920 година в Асеновград е основан Земеделски младежки съюз, чиито активен член, а след това член и на ръководството е Андон Мечев.

През деветоюнските събития на 1923 година Андон Мечев се включва активно в защита на правителството на Александър Стамболийски, но биват смазани от установилите диктатура фашисти. След деветоюнските събития той е един от инициаторите за изграждане боевия съюзмеждо комунисти и земеделци, за изграждане единен фронт в Асеновград. Участвува активно в събиране на оръжие, включен е и в бойна група. В процеса на подготовката на Септемврийското въстание през 1923 година са извършени масови арести. Сред арестуваните е и Андон Мечев.

Въпреки опасността от кървави наказания комунистите и земеделците в Асеновград изграждат своето единодействие. През 1924 година следва нова вълна от арести. От Асеновград и околностите са арестувани много дейци на партията и БЗНС. Сред арестуваните са братя Мечеви, но най-големият от братята успява да избяга и след известно време емигрира в Гърция. След дълги разпити, придружеи с мъчения Андон е изпратен в пловдивския затвор Таш-капия. Там разпитите, относно местонахождението на брат му продължават. След като не казва нищо с пребити крайници и смазан гръбначен стълб Андон е освободен от затвора и докаран в Асеновград. Лежи около година без да може да става от леглото и умира на 18. IX. 1925 година.

 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев