Библиография - периодика и статии

1. Бояджиев, С. - "Към въпроса за датировката на двете църкви в Бачковския манастир", "Родопски сборник", Издание на БАН, том III, 1972 г., стр 79-101
2. Божков, проф. д-р А. - "Разкрепостяване на таланта", сп. "Родопи"
3. "Български Прегледъ" - списание за наука , литература и общественъ животъ, година IV, книга VII - октомври, Дружество "Общи трудъ", София 1897г.
4. Власев, Г., Хорисиан, Т - "Пловдив и пловдивски окръг", изд. "София прес", 1980
5. Гащилов. Иван - "Уста Никола", сп. "Родопи", бр 5-6/1991 год.
6. Гащилов. Иван - "Юговските майстори-строители", сп. "Родопи", бр. 05/1987 год, стр. 21
7. Гащилов. Иван - "Село Югово и неговите майстори-строители", Пловдив, 1994 год., стр. 126-136
8. Георгиева, Мария - "80 години училище в с. Манастир", сп. "Родопи", год. IX, бр. 01/1974 год, стр. 34
9. Герасимов, Т.
- "Епиграфски свидетелства за българските села-дарители на Бачковският манастир", "Родопски сборник", Издание на БАН, том III, 1972 г., стр 221 - 224
10. Детев, Ст. н. с. Петър - "Раннонеолитно селище при село Куклен", сп "Родопи", год IX, юни 1976 г, стр. 35-36
11. Джамбов, Христо
- "Кукленският манастир - един средновековен културен център в Родопите", сп. "Родопи", год. VIII, кн.6, юни, 1973 год, стр. 30-31
12. Джамбов, Христо, Морева, Росица
- "Асенова крепост в светлината на новите археологически разкопки", сп. "Родопи", год. VII, кн. 2, февруари 1972 год, стр. 33-34
13. Джамбов, Христо, Морева, Росица
- "Нови данни за средновековната архитектура в Родопите", сп. "Родопи", год. VII, кн. 10, октомври 1972 год, стр. 34-35
14. Киряков, Б. - "Източноправославните български манастири IX-XIV век","Известия на държавните архиви", кн. 3, София, 1992 г., стр. 83
15. Кисьов, Славчо - "Кръстова гора", 1999 г., стр. 7-14
16. Кисьов, Славчо - "Бачковската стенопис", сп. "Родопи", година VIII, нижка 12, декември 1973г., стр. 29
17. Константинов, П. - " От душа и от сърце", изд. "Профиздат", 1980, стр. 88, 116
18. Кръстев, Н. - "Бачковския манастир", сп. "Родопи"
19. Николов, Борис - "Манастирска летопис", изд "Тога", 1994 год., стр. 104-111
20. Панайотов, И. - "Чернатица - пътеводител", изд. "Медицина и физкултура", 1981 год.
21. Пашев, Г - "Девет столетия", сп. "Родопи"
22. Пенчев, Георги - "Утвърждаване на българското училище в Станимака (1856-1934)", изд. "Еко Белан", Асеновград, 2004
23. Пенчев, Георги - "Протойерей Ной Ангелов", Синодално издателство, София, 1999 г.
24. Попов, Илия - "Асеновград - пътеводител", изд. "Медицина и физкултура", София, 1987 г.
25. Попов, Илия - "Добростан", изд. "Медицина и физкултура", София, 1980
26. Попов, Христо - "Старите часовници на Асеновград", сп. "Родопи", 08/1987г. стр. 35
27. Петров, Л. - "На летуване в Родопите", сп. "Родопи", бр. 09/1984 год, стр. 41
28. Стефанов, Петър - "Едно пътуване из Тракия и Родопите през 1720 година", сп. "Родопи", бр. 6, 1987 г. стр. 30
29. Стоилов, Красимир - "С колесницата на слънцето из Родопската Света Гора", София, 1997 г.
30. Стоилов, арх. Стоилов - "Църквата "Св. Богородица Петричка" при Асеновата крепост", архив непубликувани статии 1955-1966г.
31. Стоилов, арх. Стоилов - "Асеновградско архитектурно наследство", архив непубликувани статии 1955-1966
32. Тодорова, Милка - "Св. свещеноиконом В. Аринински - Кръстова гора, Родопския Йерусалим", 1996 г. стр. 65-68
33. Филипов, Никола- "Длъжници на една светиня (за историята на манастира "Св. Кирик"), сп. "Родопи", бр. 04/1990 год, стр. 20-21
34. Хайтов, акад. Николай - "Хайдути", изд. "Георги Бакалов" - Варна, 1976 год., стр. 109
35. Хайтов, акад. Николай - "Още няколко думи за горниводенския манастир "Св. Кирик и Юлита", сп. "Родопи", год IX., книжка 5, май 1974, стр. 28
36. Чавръков, Г. - "Средища на българската книжовност", изд. "Народна просвета" 1987 г., стр. 223-225
37. "Чернатица" - изд. "Медицина и физкултура", София, 1980
38. Чунгаров, свещ. Симеон - "църква "Св. Богородица - Успение" 1766-1966", второ издание, Асеновград, 1966г,
39. Шиков, А. - "Из миналото на Богутево. Сурнане - крадене на моми", сп. "Родопи", год. IX, бр. 09/1974 год, стр. 34-35
 
Copyright 2003-2014 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев