Библиография - научна литература

1. Аморе Море, Дон - ”Сънища на Изток” том І, стр. 120
2. Андреев,
Йордан
- "Кой, кой е в средновековна България”, С., 1999
3. Вълчев, Ангел
- "Тъмраш", София, 1973г., стр. 166
4. Иванов, Мина - "Златарските произведения от 16-19 век в музея на Бачковския манастир", София: БАН 1967, с.131
5. Павлов, Пламен - "Бунтари и авантюристи в средновековна България", Варна: "LiterNet", 2005.
6 . Тошков, М. ; Виходцевски, Н.- "Защитени природни обекти", изд. "Земиздат", София 1971, стр. 99
7. Филипов, Никола - "Воден през вековете", изд. "Еко Белан", Асеновград, 1996г.
8. Хайтов, акад. Николай - "Асеновград в миналото", изд. Наука и изкуство, София 1965г.
9. Хайтов, акад. Николай - "Хайдути", изд. "Георги Бакалов", Варна, 1976г., стр. 109
 
Copyright 2003-2014 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев