Библиография - вестници

1. Атанасов, д-р Димитър - "Акт за отхвърляне на чужда зависимост", в-к "Вестител", бр. 356, стр. 8
2.
Атанасов, д-р Димитър - "Бил ли е гръцки манастирът "Света Петка Мулдавска", в-к "Вестител", брой 358, стр. 8
3.
Атанасов, д-р Димитър - "Живот, достоен за уважение", в-к "Вестител", година III, брой 131, 21-27 април 2000, стр. 8
4. Атанасов, д-р Димитър - "За с. Мулдава четем в книга от 1895 г.", в-к "Вестител", брой 25, 30 януари - 5 февруари 1998 г., стр. 12
5 .
Атанасов, д-р Димитър - "Манастирът "Св. Петка Мулдавска" очаква своите нови стопани", в-к "Вестител", брой 531, 13-19 февруари 2009 г, стр. 8
6 .
Атанасов, д-р Димитър - "Наскоро след Освобождението Мулдава се сдобива с училище", в-к "Вестител", брой 9, 10-16 октомври 1997г., стр. 9
7 .
Атанасов, д-р Димитър - "Начало на прогимназиалното образование", в-к "Вестител", брой 4, 5-11 септември 1997г., стр. 10
8 .
Атанасов, д-р Димитър - "Публикация от миналия век доказва, че манастирът "Св. Петка" е български", в-к "Вестител", брой 8, 3-9 октомври 1997г., стр. 10
9 . Атанасов, д-р Димитър
- в-к "Вестител", година IX, бр. 429, 10 ноември-16 ноември. 2006, стр. 8
10 .
Атанасов, д-р Димитър - "Селищното название Бачково"", в-к "Вестител", брой 520, 14-20 ноември 2008 стр. 6
11.
Атанасов, д-р Димитър - "Стопанска дейност на манастира "Света Петка Мулдавска в миналото", в-к "Вестител", брой 359, стр. 8
12.
Атанасов, д-р Димитър - "Християнската вяра е доброто за всички нас", в-к "Вестител", година XI, брой 522, 12 ноември - 4 декември 2008, стр. 8
13. Балканджиева, Е.
- "Две години в лагера "Св. Никола", в-к "Асеновградска трибуна", бр. 2, 1969 год., стр. 3
14. Балчев, Владимир - "Където трябва единствено да се поклониш", в-к "Вестител", бр. 7
15. Буюклиев, Костадин - "Възстановява се паметник на културата", в-к "Вестител", бр 173, 23-19 март, 2001 г.
16. Буюклиев, Костадин - "Да заместиш лъв", в-к "Вестител", бр 634, 5-12 май, 2011 г.
17. Буюклиев, Костадин
- "Левски в Станимака - легенда или действителност?" - в-к "Асеновградски зов", год II, бр. 3 (11), 28 февруари 1974, стр.4
18. Буюклиев, Костадин - "На лов с бай Тошо" , в-к "Вестител", бр. 626, 3-10 март 2011 г., стр. 8
19. Буюклиев, Костадин - "Хор "Родопски звуци" навърши 37 години" , в-к "Вестител", бр. 447, 30 март-5 април 2007 г., стр. 4
20. Буюклиев, Костадин
- "Човекът, който е правил балсимо" , в-к "Вестител", бр. 149, 29 септември-5 октомври 2000 г., стр. 4
21. Василев, д-р Иван - "100 години от рождението на д-р Григор Димитров", в-к "Вестител", бр. 117, 14-20 януари 2000. стр. 2
22. Василев, д-р Иван - "Апостолът в нашия край", в-к "Вестител", бр. 48, 17-23 юли 2008 г., стр. 8
23. Василев, д-р Иван - "БЧК служи на хуманизма и мира", в-к "Вестител", бр. 540, 17-23 април 2009г., стр. 8
24. Василев, д-р Иван
- "Виден деец на Съединението", в-к "Вестител", бр. 564, 13-19 ноември 2009г., стр. 6
25. Василев, д-р Иван - "В служба на здравето", в-к "Вестител", бр 39, 8-14 май 1998г. стр. 4
26. Василев, д-р Иван - "В сърцето му горя възрожденски огън", в-к "Вестител", бр 471, 2-8 ноември 2007г. стр. 3
27. Василев, д-р Иван
- "Горското стопанство в Тополово навърши 60 години", в-к "Вестител", бр. 69, 15-21 януари 1999г. стр. 10
28. Василев, д-р Иван - "Да си спомним за човека и лекаря Атанас Видев", в-к "Вестител", бр. 134, 12-18 май 2000. стр. 5
29. Василев, д-р Иван - "Забравете всичко, което сте преживели", в-к "Вестител", бр. 23, 16-22 януари 1998г., стр. 11
30. Василев, д-р Иван - "Изследователите на Тополово има за какво да благодарят на Стою Шишков", в-к "Вестител", 11-17 март 2005 г., бр. 353, стр. 6
31. Василев, д-р Иван - "Неделима част от духовността на хората", в-к "Вестител", бр. 497, година XI, 9-15 май 2008г., стр. 4
32. Василев, д-р Иван
- "Пазят се образите на лечители", в-к "Вестител", бр. 70, 22-28 януари 1999г., стр. 10
33. Василев, д-р Иван
- "Параклисите "Св. Илия" в Тополово", в-к "Вестител", бр. 145, 28 юли-3 август 2000г., стр. 5
34
. Василев, д-р Иван - "Параклисът "Св. Мина" в Тополово", в-к "Вестител", бр. 155, 10-16 ноември 2000г., стр. 3
35.
Василев, д-р Иван - "Параклисът "Св. Никола" в Тополово", в-к "Вестител", бр. 340, 3-9 деквмври 2004г., стр. 3
36.
Василев, д-р Иван - "Параклисът "Св. апостоли Петър и Павел" в Тополово", в-к "Вестител", бр. 141, 30 юни-6 юли 2000г., стр. 5
37.
Василев, д-р Иван - "Поп Георги Божанов - сподвижник на Левски", в-к "Вестител", бр. 458, 15-21 юни 2007 г., стр. 6
38.
Василев, д-р Иван - "Пощенската станция - в услуга на хората", в-к "Вестител", бр. 542, 1-7 май 2009г., стр. 4
39.
Василев, д-р Иван - "Приносът на кмета Христо Бойков за откриване на болницата", в-к "Вестител", бр. 641, 24-30 юни 2011г., стр. 5
40.
Василев, д-р Иван - "Просветител и общественик", в-к "Вестител", бр. 562, 30 октомври-5 ноември 2009г., стр. 3
41.
Василев, д-р Иван - "Първите лекари в Станимака", в-к "Вестител", бр. 583, 2-8 април 2010г., стр. 5
42.
Василев, д-р Иван - "Ранго Атанасов - първият кмет на Тополово", в-к "Вестител", бр. 567, 4-10 декември 2009г., стр. 6
43.
Василев, д-р Иван - "Родопския комита Тодор Стоилов", в-к "Вестител", бр. 146, 8-14 септември 2000г., стр. 8
44. Василев, д-р Иван - "Сведения за Тополово от чуждестранни учени", в-к "Вестител", бр. 500, 30 май-5 юни 2008г., стр. 6
45.
Василев, д-р Иван - "Сто години параклис "Свети Георги" в Тополово", в-к "Вестител", бр. 133, 5-11 май 2000г., стр. 8
46. Василев, д-р Иван - "Тополовският летец Йордан Димчевски изчезнал безследно", в-к "Вестител", бр. 659, 9-15 декември 2011., стр. 8
4
7. Василев, д-р Иван - "Тополовският проход", в-к "Вестител", бр. 23, 16-22 януари 1998г., стр. 11
48. Василев, д-р Иван
- "Учебното дело в Тополово", в-к "Асеновградски зов", год IX, брой 31 (205), 1 август 1981г., стр 4
49. Василев, д-р Иван
- "Хората не забравят талантите", в-к "Вестител", бр. 620, 21-27 януари 2011г., стр. 8
50
. Велев, Георги - "Винарската къща на Яков Рупеца", в-к "Асеновградски зов", год II, брой 2 (10), 14.02.1974г., стр. 4
51. Велчева, Р. - "Ценни находки на образци от християнската иконография", в-к "Вестител", бр. 113
52. Вълчев, Петко
- "Един обичай вълнувал старо и младо", в-к "Асеновградски зов", год IV, брой 18 (73), 4 октомври 1976г., стр. 4
53.
Гачкова, Калина - "Започна изографисването на параклиса "Св. Петка", в-к "Вестител", бр. 103, 8-14 октомври 1999г., стр 10
54. Гачкова, Калина - "Лозарството създава изобилието", в-к "Вестител", бр. 25, 30 януари-5 февруари 1998 г., стр 5
55. Гащилов, Иван
- "... Ние останахме смазани, гръмнати, поразени " (Съединението и Асеновград), в-к "Вестител", бр. 52, 11-17 септември 1998 г., стр. 10
56. Гащилов, Иван
- "Асеновградчани и родопчани в Балканската война", в-к "Вестител", бр. 55, 2-8 октомври 1998 г., стр. 8
57. Гащилов, Иван
- "Бит и душевност на станимаклии" (Из спомените на Апостол Н. Беждремов), в-к "Вестител", бр. 130, 14-20 април 2000 г., стр. 8
58. Гащилов, Иван
- "Винарската изба на Аристис Чорбаджака" , в-к "Вестител", бр. 148, 22-28 септември 2000 г., стр. 10 ; бр. 149, 29 септември-5 октомври 2000 г., стр. 10 ; бр. 150, 6-12 октомври 2000 г., стр. 10 б ; бр. 151, 13-19 октомври 2000 г., стр. 10 ; бр. 152, 20-26 октомври 2000 г., стр. 10 ; бр. 153, 27 октомври- 2 ноември 2000 г., стр. 10 ; бр. 154, 3-9 ноември 2000 г., стр. 3 ; бр. 155, 10-16 ноември 2000 г., стр. 10 ; бр. 156, 17-23 ноември 2000 г., стр. 10
59. Гащилов, Иван
- "Винарската изба на Яков Рупеца" , в-к "Вестител", бр. 143, 14-20 юли 2000 г., стр. 8
60. Гащилов, Иван
- "Винарската къща на Атанас Каварджията" , в-к "Вестител", бр. 145, 28 юли-3 август 2000 г., стр. 5
61. Гащилов, Иван
- "Винарските изби в Станимака" , в-к "Вестител", бр. 141, 30 юни - 6 юли 2000 г., стр. 8
62. Гащилов, Иван
- "Винарските изби в старите махали Амбелино и Бахча махала (Из спомените на Апостол Н. Беждремов", в-к "Вестител", бр. 127, 24-30 март 2000 г. стр. 5
63. Гащилов, Иван - "Доморасли архитекти от Югово строят сгради за чудо и приказ", в-к "Вестител", бр. 365, стр. 6
64. Гащилов, Иван - "За пристройката на църквата "Св. Богородица - Благовещение", в-к "Вестител", бр. 49, 24-30 юли, 1998 г., стр. 10
65.
Гащилов, Иван - "Защо "Вигла" и "Анатема"?", в-к "Вестител", бр. 48, 17-23 юли, 1998 г., стр. 8
66.
Гащилов, Иван - "Някои моменти от живота на асеновградчани през петдесетте години на двадесети век. Из спомените на 92-годишния Коста Кичуков - Чакалара, бивш зам.-председател ма Околийския съвет в Асеновград", в-к "Вестител", бр. 447, 30 март-3 април 2007 г., стр. 8
67.
Гащилов, Иван - "Кисьовия род е един от най-старите в Югово", в-к "Вестител", бр. 406, стр. 8
68. Гащилов, Иван
- "Майстор Никола - възстановява Бачковския манастир", в-к "Вестител", бр. 365, стр. 4
69. Гащилов, Иван - "Мостовете допълват панорамата на града", в-к "Вестител", бр. 357, стр. 8
70 . Гащилов, Иван
- "Празници, традиции и веселия в Станимака" (Из спомените на Апостол Н. Беждремов", в-к "Вестител", бр. 131, 21-27 април 2000 г., стр. 5
71. Гащилов, Иван - "Родът Сиракови", в-к "Вестител", бр. 23, 16-22 януари 1998г. стр. 11
72.
Гащилов, Иван - "Станимашката малага имала лечебни свойства", в-к "Вестител", бр. 54, 25 септември-1 октомври 1998 г., стр. 8
73.
Гащилов, Иван - "Станимашките дегустатори на вино", в-к "Вестител", бр. 117, 14-20 януари 2000г., стр. 10
74.
Гащилов, Иван - "Станимашките канали", в-к "Вестител", бр. 119, 28 януари- 3 февруари 2000г. стр. 8
75. Гащилов, Иван - "Станимашките хаджии", в-к "Вестител", бр. 22, 9-15 януари 1998. стр. 9 ; бр. 24, 23-29 януари, 1998 г., стр 11 ; бр. 25, 30 януари - 5 февруари, 1998 г., стр. 11
76. Гащилов, Иван - "Старите улици "Хамамска", в-к "Вестител", бр. 6, 19-25 септември 1997г. стр. 10
77.
Гащилов, Иван - "Строителството на моста до площад "Тракия", в-к "Вестител", бр. 135, 19-25 май 2000г. стр. 8
78.
Гащилов, Иван - "Страноприемницата край Стенимахос", в-к "Вестител", бр. 3, 29 август-4 септември 1997г. стр. 10
79. Гащилов, Иван - "Цар Борис посещавал често Юговските ханчета", в-к "Вестител", бр. 44, 19-25 юни 1998г. стр. 3
80 .
Гащилов, Иван - "Юговската мумия", в-к "Вестител", бр. 25, 30 януари-5 февруари 1998г., стр. 11
81.
Георгиев, Георги - "Умря героят от шести септемврий", в-к "Вестител", бр. 4, 5-11 септември 1997г., стр. 12
82. Георгиева, Йорданка; Буюклиев, Костадин - "102 години велик и безсмъртен" - в-к "Асеновградски зов", год III, бр. 4 (35), 28 февруари 1975, стр.4
83. Георгиев, Атанас
- "Юбилеят наближава", в-к "Асеновградски зов", брой 32, 10 август 1985г.
84. Георгиев, Младен
- "Бизнесмен възстановява параклис", в-к "Вестител, бр. 105, 21-28 октомври 1999г., стр. 1
85. Димитрова, Камелия
- "Свещеници воюват за царско кино", в-к "Вестител", бр. 91, 18-14 юни 1999г., стр. 2
86. Димитрова, Камелия
- "Хлапе проговори след нощуване в Араповският манастир", в-к "Вестител", бр. 94
87. Димов, Николай - "Асеновград иска да стане балнеоложки център", в-к "Вестител", бр. 78, 19 - 25 март 1999г. стр. 10
88. Димов, Николай - "Асеновградски кмет получава югославска държавна награда", в-к "Вестител", бр. 117, 14 - 20 януари 2000г. стр. 8
89. Димов, Николай - "Бий и шута и си хвани нова", в-к "Вестител", бр. 78, 19-25 март 1999г. стр. 3
90. Димов, Николай - "Българщината иска и жертви", в-к "Вестител", бр. 90, 11-17 юни 1999г. стр. 10
91. Димов, Николай
- "Госпожица демонстрира изкуствено дишане"уста в уста", в-к "Вестител", бр. 97, 27 август - 2 септември 1999г. стр. 8
92. Димов, Николай - "Грозните мадами да си стоят вкъщи", в-к "Вестител", бр. 82, 16-22 април 1999г. стр. 8
93. Димов, Николай
- "И бай Дулю бил чешит", в-к "Вестител", бр. 98, 3-9 септември 1999г. стр. 12
94. Димов, Николай - "И друг път умната", в-к "Вестител", бр. 88, 28 май-4 юни 1999г. стр. 8
95. Димов, Николай - "И явровци видяха автомобил", в-к "Вестител", бр. 117, 14-20 януари 2000г. стр. 4
96. Димов, Николай
- "Любовта не признава граници", в-к "Вестител", бр. 91, 18-24 юни 1999г. стр. 8
97. Димов, Николай - "Никой не знае откъде може да му дойде късметът", в-к "Вестител", бр. 76, 5-11 март 1999г. стр. 18
98. Динева, Г. - "Арсений погребва игуменката на манастира "Св. Петка", в-к "Вестител", бр. 125, 10-16 март. 2000 г.
99. Динева, Г. - "Събарят арката на Бачковския манастир", в-к "Вестител", бр. 102, 1-7 октомври. 1999 г., стр. 7
100. Емануилова, Евдокия
- "Гуга Войвода" - в-к "Асеновградски зов", год III, бр. 11 (42), 15 юни 1975, стр.4
101. Запрянова, Мария-Лора
- "Храм, сътворен с вяра и благословение", в-к "Вестител", бр. 652, 21-27 октомври 2011 г., стр. 4
102. Иванов, Димитър - "33-ма дарители възстановяват параклис", в-к "Вестител", бр. 462, 13-19 юли 2007 г., стр. 4
103. Иванов, Димитър
- "Една снимка разказва...", в-к "Вестител", бр. 440, 9-15 февруари 2007 г., стр. 3
104. Иванов, Димитър
- "Честване паметта на Васил Левски в миналото", в-к "Вестител", бр. 353, 11-17 март 2005 г., стр. 3
105. Иванов, Димитър
- "Ангел Тулев подреди нова изложба", в-к "Вестител", год. XI, бр. 522, 28 ноември-4 декември 2008 г., стр. 8
106. Игнатов, Веселин - "Асеновград в спомените на един "американец"", в-к "Вестител", бр. 504, 27 юни-3 юли 2009 г., стр. 4; бр. 505, 4-10 юли, 2009 г., стр. 8
107. Игнатов, Веселин - "Станимашката смесена гимназия", в-к "Вестител", бр. 541, 24-30 април 2009 г., стр. 4
108. Игнатов, Веселин - "Стоян Димов - народен представител, чешит и бохем", в-к "Вестител", бр. 699, 23-29 ноември 2012 г., стр. 4

108. Каменов, Боян- "Хаджи Димитър Стоилов дава пример как се служи на род и родина", в-к "Вестител", год. VI, бр. 285, 7-13 ноември 2003 г., стр. 6

109. Карааланов, Георги - "Цар Борис открил пощата в Бачковския манастир", в-к "Вестител", год. I, бр. 1, 15 август 1997 г., стр. 11
110. Каранлъков, Стойчо - "Стою Шишков - народен будител, радетел за щастието на населеноето от Родопите и Тракия", в-к "Вестител", бр. 153, 27 октомври-2 ноември 2000г., стр. 4
111. Кисьов, Славчо
- "Асеновградски художници от времето на Възраждането", в-к "Асеновградски зов", год. II, бр. 13 (21), 31 юли 1975 г., стр. 4
112. Кисьов, Славчо
- "Извори на духовна култура", в-к "Асеновградски зов", год. III, бр. 12 (43), 30 юни 1975 г., стр. 4
113. Кисьов, Славчо
- "Огнище на родолюбие", в-к "Асеновградски зов", год. II, бр. 16 (24), 18 септември 1975 г., стр. 4
114. Кисьов, Славчо - "Параклисът "Свети Георги Победоносец", в-к "Вестител", год. IX, бр. 493, 4-10 април 2008 г., стр. 8
115
. Кисьов, Славчо - "Със свой принос", в-к "Асеновградски зов", год. IV, бр. 19 (74), 22 октомври 1976 г., стр. 4
116. Колев, Живко - "100 години спорт в Асеновград", в-к "Вестител", бр. 475, 23-29 ноември 2007г., стр. 6
117. Колев, Живко - "40 години Дружество за физкултура и спорт "Асеновец", в-к "Вестител", бр. 453, 11-17 май 2007г., стр. 5
118. Колев, Живко
- "70 години физкултурно дружество "Шипка", в-к "Вестител", бр. 452, 4-10 май 2007г., стр. 4
119. Колев, Живко
- "80 години читали"Светлина" в с. Златовръх", в-к "Вестител", бр. 537, 27 март-2 април 2009г., стр. 4
120. Колев, Живко
- "Земята в село Златовръх - в ръцете на трудолюбиви стопани", в-к "Вестител", бр. 538, 3-9 април 2009г., стр. 4
121. Колев, Живко - "Златовръх - свято място за родолюбци", в-к "Вестител", бр. 505, 4-10 юли 2008г., стр. 4
122. Колев, Живко
- "Спорт, който издигна славата на Асеновград и България", в-к "Вестител", бр. 450, 20-26 април 2007г., стр. 8
123. Колев, Камен
- "Монетно обръщение в района на Асеновград през XII-XIV век", в-к "Асеновградски зов", бр. 41, 12 октомври, 1985 г.
124. Колева, Емилия - "Изграждат параклис в Горнослав", в-к "Вестител", бр. 694, 19-25 октомври 2012г., стр. 5
125. Колева, Емилия - "Леновци построиха параклис по съновидение на баба Ванка", в-к "Вестител", бр. 653, 28 октомври-3 ноември 2011г., стр. 8
126. Костакис, Алексис - "Гореща линия", в-к "Вестител", бр. 121, 11-17 февруари 2000г., стр. 4
127. Кръстев, Ангел - "120 години от Съединението на България", в-к "Вестител", бр. 375, стр. 6
128. Кръстев, Ангел
- "Апостолът и Асеновград - бели полета в историята", в-к "Вестител", бр. 122, стр. 4
129. Кръстев, Ангел - "Архимандрит Паисий Пастирев", в-к "Вестител", бр. 12, 22-28 август 1997г., стр. 12
130. Кръстев, Ангел - "Асеновград и Балканската война от 1912 година", в-к "Вестител", бр. 59, 30 октомври-5 ноември 1998г., стр. 10
131. Кръстев, Ангел - "Асеновград по време на Първата световна война", в-к "Вестител", бр. 65, 11-17 декември 1998г., стр. 10
132. Кръстев, Ангел - "Асеновград - хроника на XX век", в-к "Вестител", бр. 61, 13-19 ноември 1998г., стр. 10 ; бр. 59, 30 октомври-5 ноември 1998г., стр 10 ; бр. бр. 58, 23-29 октомври 1998г., стр 8 ; бр. 57, 16-22 октомври 1998 г., стр. 8 ; бр. 56, 9-15 октомври 1998 г., стр. 8 ; бр. 49, 24-30 юли 1998 г., стр. 10 ; бр. 45, 26 юни - 2 юли 1998 г., стр. 10 ; бр. 44, 19-25 юни 1998 г., стр. 10 ; бр. 40, 15-21 май 1998 г., стр. 10 ; бр. 39, 8-14 май 1998 г., стр. 10 ; бр. 38, 1-7 май 1998 г., стр. 10 ; бр. 36, 17-23 април 1998 г., стр. 11 ; бр. 32, 20-26 март 1998 г., стр. 11
133. Кръстев, Ангел - "Будител на националното съзнание", в-к "Вестител", бр. 137, 2-8 юни 2000г., стр. 8
134. Кръстев, Ангел - "Верен неин син" в-к "Асеновградски зов", год. V, бр. 2 (81), 31 януари 1977 г., стр. 4
135. Кръстев, Ангел - "В народните завети се крие силата на българския дух", в-к "Вестител", бр. 62, 20-26 ноември 1998., стр. 10 ; бр. 63, 27 ноември-3 декември 1998., стр. 10
136. Кръстев, Ангел - "Водителят на социалистите", в-к "Вестител", бр. 116, 7 - 13 януари 2000г., стр. 7
137. Кръстев, Ангел - "Вълнуващ ден за асеновградчани (Посещението на патриарх Кирил)", в-к "Вестител", бр. 122, 18-24 февруари 2000г., стр. 7
138. Кръстев, Ангел
- "Гено Добрев Шопов", в-к "Вестител", бр. 80, 2-8 април 1999г., стр. 10
139.
Кръстев, Ангел - "Добрият, верен Камарадо" в-к "Асеновградски зов", год. VI, декември 1978 г., стр. 4
140.
Кръстев, Ангел - "Единофронтовец" в-к "Асеновградски зов", год. III, бр. 18 (49), 30 септември 1975 г., стр. 4
141. Кръстев, Ангел
- "Електрически трамвай от Станимака до Пловдив", в-к "Вестител", бр. 114-115, 23 декември 1999 - 6 януари 2000г., стр. 3
142. Кръстев, Ангел - "Женският бунт в Асеновград", в-к "Вестител", бр. 66, 18-23 декември 1998г., стр. 10
143. Кръстев, Ангел - "Жп линията Пловдив - Смолян - Порто Лагос - една несбъдната мечта", в-к "Вестител", бр. 63, 27 ноември-3 декември 1998г., стр. 8
144. Кръстев, Ангел
- "Kалеевата горичка", в-к "Вестител", бр. 76, 5-11 март 1999г., стр. 3
145. Кръстев, Ангел
- "Kметовете на Асеновград - Иван Димитров Мазнев (1961-1974г)", в-к "Вестител", бр. 211, 1-7 февруари, стр. 8
146. Кръстев, Ангел - "Лясковският светилник", в-к "Вестител", бр. 107, 5-11 ноември 1999г., стр. 7
147. Кръстев, Ангел
- "Морски клуб в Асеновград", в-к "Вестител", бр. 140, 23-29 юни 2000г., стр. 6
148. Кръстев, Ангел
- "Напускайки Асеновград, поробителят остави след себе си опожарени манастирите", в-к "Вестител", бр. 352, стр. 5
149.
Кръстев, Ангел - "Наричаха го просто Савата" в-к "Асеновградски зов", 11 юни 1978 г., стр. 4
150. Кръстев, Ангел - "Оризарството в България започва от село Болярци", в-к "Вестител", бр. 45, 26 юни-2 юли 1998 г. стр. 3
151
. Кръстев, Ангел - "Основателят на тайния революционен комитет в Асеновград", в-к "Вестител", бр. 126, 17 - 23 март 2007 г. стр. 6
152. Кръстев, Ангел - "Отец Христо хаджи Манчев изпълнил дълга си", в-к "Вестител", бр. 456, 1-7 юни 2007 г. стр. 5
153. Кръстев, Ангел - "Оцелелият от ада", в-к "Вестител", бр. 36, 17 - 23 април 1998г. стр. 5
154. Кръстев, Ангел
- "Празник на розите в Асеновград", в-к "Вестител", бр. 59, 30 октомври-5 ноември 1998г., стр. 8
155
. Кръстев, Ангел - "Предания за основаването на манастира "Св. Петка", в-к "Вестител", бр. 354, стр. 6
156.
Кръстев, Ангел - "Преди 90 г. бе открито училище "Петко Каравелов", в-к "Вестител", бр. 128, 31 март-6 април 2000. стр. 3
157. Кръстев, Ангел - "През 20-те години Асеновград е бил сред музикалните центрове на България", в-к "Вестител", бр. 74, 19-25 февруари 1999г. стр. 10
158.
Кръстев, Ангел - "Просветител, борец за национално обединение, общественик", в-к "Вестител", бр. 156, 17-23 ноември 2000г. стр. 4
159.
Кръстев, Ангел - "Първият етнограф в Асеновград", в-к "Вестител", бр. 78, 19-25 март 1999г. стр. 10
160. Кръстев, Ангел - "Първата фабрика за изкуствени цветя в България", в-к "Вестител", бр. 157, 24-30 ноември 1997г., стр. 4
161. Кръстев, Ангел - "Самарянката на отряда" в-к "Асеновградски зов", год. IV, бр. 3 (58), 17 февруари 1976 г., стр. 4
162. Кръстев, Ангел - "Случка в банята на Шикера", в-к "Вестител", бр. 78, 19 - 25 март 1999г. стр. 10
163. Кръстев, Ангел - "Той остана само на 33 години" в-к "Асеновградски зов", год IV, бр. 22 (77), 30 ноември 1976 г., стр. 4
164. Кръстев, Ангел
- "Хроника на XX век", в-к "Вестител", бр. 39
165. Кръстев, Ангел - "Ще загасне ли още едно огнище на духовната ни култура?", в-к "Вестител", бр. 30
166. Лазовски, Атанас
- "Левски в Леново", в-к "Вестител", бр. 644, 15-21 юли 2011 г., стр 5
167. Манастирски, Д.
- "Станимашки бивалици", в-к "Пловдивски новини", бр. 809, 22 май, 1995 г., стр. 4
168. Маринов, Марин - "Да изгориш в борбата", в-к "Асеновградски зов", год. III, бр. 16 (47), 30 август 1975 г., стр. 4
169. Маринов, С
- "Андон Андонов връща метоха на Бачковската обител", в-к "Вестител", бр 69
170. Маринова, Ганка - "Атанас Свещаров" в-к "Асеновградски зов", год. IV, бр. 14 (69), 31 юни 1976 г., стр. 2
171. Маринова, Ганка - "Благовещение", в-к "Вестител", бр. 32
172. Маринова, Ганка - "Вижте нашта Калиница...", в-к "Вестител", бр. 44, 19-25 юни 1998 г., стр 10
173. Маринова, Ганка - "Зимнина от горзде", в-к "Вестител", бр. 8, 3-9 октомври 1997 г., стр 10
174. Маринова, Ганка - "Изтича Тодорова неделя ", в-к "Вестител", бр. 30
175. Маринова, Ганка - "Илинден", в-к "Вестител", бр. 48
176. Маринова, Ганка - "Св. Ана и св. Пантелей", в-к "Вестител", бр. 49
177. Маринова, Ганка - "Светци, пазители на хората и животните", в-к "Вестител", бр. 26
178. Маринова, Ганка
- "Славата на старите винари" в-к "Асеновградски зов", год. IX , бр. 6 (181), 14 февруари 1981 г., стр. 4
179. Морева, Росица
- "Археологически разкопки край с. Горни Воден", в-к "Асеновградски зов", год. IV, бр. 17 (72), 24 септември 1976 г., стр. 4
180. Морева, Росица
- "Крепостта разкрива своите тайни", в-к "Асеновградски зов", год. III, бр. 3 (34), 15 февруари 1975 г., стр. 4
181. Морева, Росица
- "Нови данни за Античното селище в Асеновград", в-к "Асеновградски зов", год III, бр. 21 (52), 15 ноември 1975 г., стр. 4
182. Морева, Росица
- "Нови проучвания", в-к "Асеновградски зов", год. IV, бр. 20 (75), 3 ноември 1976 г., стр. 3
183. Морева, Росица
- "Феодалният замък на Асеновата крепост", в-к "Асеновградски зов", бр. 24, 15 юни 1985 г.
184. Морев, Стефан - "Асеновград и Априлското въстание (по спомени на Отон Иванов)", в-к "Асеновградски зов", год. IV, бр. 8 (63), 30 април 1976 г., стр. 4
185. Москова, Светла
- "Апостолът и художникът", в-к "Вестител", бр. 27, 13-19 февруари 1998 г., стр. 12
186.
Москова, Светла - "Ктиторският портрет на Иван Александър в костницата на Бачковския манастир", в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 12 (115), 30. юни 1978г., стр 4
187. Москова, Светла - "Образите на Кирил и Методий в Араповския манастир", в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 10 (113), 1 юни 1978г., стр 4
188. Москова, Светла - "Произведенията на Захари Зограф в Асеновград", в-к "Асеновградски зов", брой 154, 29 февруари 1980 г.
189. Москова, Светла
- "Условни пространства - успоредни светове", в-к "Вестител", бр. 573, 22-28 януари 2010 г., стр. 5
190. Николов, Иван - "90 години от Съединението" в-к "Асеновградски зов", год III, брой 16 (37), 30 август 1975 г., стр. 4
191. Николов, Иван -
"Защо кръстоносците не запалиха Станимака" в-к "Асеновградски зов", год IV, брой 24 (79), 30 декември 1976 г., стр. 4
192. Николова, Дора
- "Да се борим с перата си", в-к "Вестител, бр. 653, 28 октомври-3 ноември, 2011 г., стр. 4
193. Пеев, Теодор
- "24-ма са загиналите тополовци в Балканските войни" , в-к "Вестител", бр. 692, 5-11 октомври 2012 г., стр. 3
194. Пеев, Теодор
- "Архитектурните проекти на Боян Чинков в Асеновградско", в-к "Вестител", бр. 599, 23-29 юли 2010 г., стр. 4-5
195. Пеев, Теодор - "Доброволци от Станимака в Балканската и Междусъюзническата война през 1912-1913 г.", в-к "Вестител", бр. 695, 26 октомври-1 ноември 2012 г., стр. 3,5
196. Пеев, Теодор - "Достойно за най-достойния", в-к "Вестител", бр. 351, стр. 4
197. Пеев, Теодор - "Жителите на с. Червен с най-много жертви през войните", в-к "Вестител", год. XVI, бр. 690, 21-27 септември 2012, стр. 1,3
198. Пеев, Теодор
- "За Араповския манастир и неговата покровителка "Св. вмчца Неделя", в-к "Вестител", год. VIII, бр. 370, 8-14 юли 2005, стр.4
199. Пеев, Теодор - "Загинали станимаклии през Балканските войни 1912-1913 г.", в-к "Вестител", бр. 694, 19-25 октомври 2012 г., стр 3, 4
200 . Пеев, Теодор
- "Загинали жители от с. Патриарх Евтимово в Балканските войни 1912-1913 г.", в-к "Вестител", бр. 698, 16-22 ноември 2012 г., стр 3
201. Пеев, Теодор - "Загинали козановци през Балканските войни 1912-1913 г.", в-к "Вестител", бр. 699, 23-29 ноември 2012 г., стр 3
202 . Пеев, Теодор
- "За празника Благовещение - неговото възникване и иконография", в-к "Вестител", бр. 355, стр. 4
203 . Пеев, Теодор
- "Косовци първи издигнали паметник на загиналите", в-к "Вестител", бр. 697, 9-15 ноември 2012 г., стр. 3
204 . Пеев, Теодор
- "На 19 март честваме св. вмчци Теодор Стратилат и Теодор Тирон", в-к "Вестител", бр. 354, стр. 4
205 . Пеев, Теодор
- "Параклисът "Св. 40 мъченици поражда спорни въпроси" - в-к "Вестител", бр. 353, 11-17 март, 2005 г., стр. 4
206 . Пеев, Теодор
- "Параклисът "Св. Христофор" и неговият патрон" - в-к "Асеновградски зов", 31 октомври, 1995 г.
207. Пеев, Теодор - "Почитта към св. вмчца Варвара в Асеновградско" - в-к "Вестител", бр. 340, 3-9 декември, 2004 г., стр. 4
208. Пеев, Теодор - "Село Стоево пропуска да изгради паметник на загиналите", в-к "Вестител", год. XVI, бр. 691, 28 семптември-4 октомври 2012, стр.3
209. Пеев, Теодор - "Уникален печат от Станимака", в-к "Вестител", бр. 535, 13-19 март, 2009 г., стр.8
210. Пеев, Теодор - "Утре е празникът на св. вмчк Георги Победоносец и Чудотворец", в-к "Вестител", бр. 461, стр.4
211. Пеев, Теодор
- Щампа с образа на св. великомъченица Неделя и Араповският манастир", в-к "Вестител", год. VI, бр. 292, 24 декември 2003 - 8 януари 2004 г, стр.8
212. Пенчев, Георги Г.
- "Откриване и утвърждаване на гимназията в Станимака", в-к "Вестител", бр. 470, 19-25 октомври 2007 г., стр. 10
213. Пенчев, Георги Г.
- "Човек не умира, докато има живи хора да го помнят", в-к "Вестител", бр. 477, 17-13 декември, 2007 г., стр.6
214. Перчева, А.
- "Хр. Марков с луксозна килия на "Св. Врач", в-к "Марица", 11.01.2000, стр.8
215. Попов, Ст. Венцислав - "Георги Хрисологов - родолюбец и борец за българска свобода", в-к "Вестител, бр. 633, 5-11 март, 2011 г., стр.
216. Попов, Ст. Венцислав - "Игуменът с пушка", в-к "Вестител, бр. 43, 12-18 юни, 1998 г., стр. 4
217. Попов, Ст. Венцислав
- "Свещеник Христо Парапитев и Възраждането в Родпите", в-к "Вестител, бр. 579, 29 април-5 май, 2011 г., стр. 1,5
218. Попов, Илия - "Родолюбец и борец за национална и църковна независимост", в-к "Вестител, бр. 153, 27 октомври-2 ноември, 2000 г.
219. Попов, Христо -
"Битката при Караагач", в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 4 (107), 28. февруари 1978г., стр 4
220. Попов, Христо -
"Родословието на професор Балан води началото си от Станимака", в-к "Вестител", год II, брой 16 (50), 21 април 1993г., стр 8
221. Попов, Христо - в-к "Тракийски агровести", гр. Пловдив, година XII, брой 21 (490), 15-21 юни 2006, стр. 7
222. Примов, Иван - "Листо от вихрушка", в-к "Вестител", бр. 644, 15-21 юли 2011г., стр. 5
223. Светлов, Кирил - "Бай Георги Ковачев ни разказа притчи за Родопа", в-к "Вестител", бр. 105, 8-14 септември 2000г., стр. 8
224. Светлов, Кирил - "Вярност към театъра", в-к "Вестител", бр. 48, 17-23 юли 1998г., стр. 10
225. Светлов, Кирил
- "Жизнена непосредственост с ярка комедийност ", в-к "Вестител", бр. 38, 1-7 май 1998г., стр. 10
226. Светлов, Кирил
- "Талантливо кратко присъствие", в-к "Вестител", бр. 59, 30 октомври-5 ноември 1998г., стр. 10
227. Сивков, Кирил
- "Тогава се създаваха традициите" (40 години от създаването на спортен клуб "Шипка"), в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 5 (108), 15 март 1978г., стр 4
228. Солакова, Мария
- "Виното на Чорбаджака и останалите", в-к "Вестител", бр. 23, 16-23 януари 1998 г., стр. 5
229. Софрониев, Кръстьо
- "Зараждането на печата в Асеновград", в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 11 (114), 15. юни 1978г., стр 4
230. Станчев, Харалампи
- "Благодетел възстанови "Св. Атанасий", в-к "Вестител, бр. 71
231. Станчев, Харалампи - "Винзаводът множи старата винарска слава на Асеновград", в-к "Вестител, бр. 472, 26 октомври-1 ноември 2007 г., стр 8 ; бр. 473, 9-15 ноември 2007 г., стр. 8
232. Станчев, Харалампи - "Да им е видено от Бога", в-к "Вестител", бр. 69
233. Станчев, Харалампи - "Днес е денят на великомъченица Марина", в-к "Ветител", бр. 48
234. Станчев, Харалампи - "За дядо Паисий Пастирев и неизпълненото към него обещание", в-к "Вестител", бр. 142, 7-13 юли 2000, стр. 8
235. Станчев, Харалампи - "За транспорта някога и шофьорите зевзеци", в-к "Вестител", бр. 211, 1-7 февруари 2002, стр. 8
236. Станчев, Харалампи - "Оценяваме ли духовното и културно-историческо наследство", в-к "Вестител", бр. 105, 21-28 октомври 1999г., стр. 10
237. Станчев, Харалампи - "Параклисът "Св. Трифон" ще е неузнаваем за празника", в-к "Вестител", бр. 69
238. Станчев, Харалампи - "Продължава строителството на "Св.Архангел Михаил", в-к "Вестител", бр. 139, 16-22 юни 2000г., стр. 8
239. Станчев, Харалампи - "Светиня на българщината мъждука като догарящо кандило", в-к "Вестител", бр. 26
240. Станчев, Харалампи - "Спомен за кмета на Асеновград Георги Тодоров", в-к "Вестител", бр. 145, 28 юли-3 август 2000г., стр. 4
241. Станчев, Харалампи - "Съборът на Рожен - преди и сега", в-к "Вестител", бр. 144, 21-27 юли 2000г., стр. 4
242. Станчев, Харалампи - "Християнският символ "Св. Петка помръкна"", в-к "Вестител", бр. 73
243. Стоилов, арх. Стоил
- "Да съхраним духа на българина", в-к "Вестител", бр. 74, 19-25 февруари 1999г., стр. 10
244. Стоилов, арх. Стоил - "Диарбекирския заточеник", в-к "Вестител", бр. 52, 11-17 септември 1998г., стр. 10
245. Стоилов, арх. Стоил - "Животни и птици от дърво", в-к "Вестител", бр. 30
246. Стоилов, арх. Стоил
- "За някои паметници на културата в Асеновград", в-к "Асновградски зов", бр. 8071, 17. XI. 1971 г.
247. Стоилов, арх. Стоил
- "Заровена история", в-к "Вестител", бр. 26, 6-12 февруари 1998 г., стр 11
248. Стоилов, арх. Стоил - "За църквата "Св. Богородица Благовещение" и още нещо", в-к "Вестител", бр. 80, 2-8 април 1999г., стр. 10
249. Стоилов, арх. Стоил - "Кулите-камбанарии на Асеновград", в-к "Вестител", бр. 119-125
250. Стоилов, арх. Стоил - "Манастира "Св. Неделя" - народна светиня" ", записки, 1994 г.
251. Стоилов, арх. Стоил
- "Памет и паметници", в-к "Вестител", бр. 53, 18-24 септември, 1998 г., стр. 10
252. Стоилов, арх. Стоил
- "Паметниците на св. Николай Мирликийски", в-к "Вестител", бр. 159, 8-14 декември, 2000 г.
253. Стоилов, арх. Стоил - "Параклисът "Св. Трифон" загива като паметник на културата", в-к "Вестител", бр. 70, 22-28 януари 1999г., стр. 10
254. Стоилов, арх. Стоил
- "Посланията на един град", в-к "Вестител", бр. 68
255. Стоилов, арх. Стоил
- "Река Асеница", неиздавани записки, 1957 г.
256. Стоилов, арх. Стоил - "Сградата на орела", неиздавани записки, 1989 г.
257. Стоилов, арх. Стоил - "Със свой облик", в-к "Асновградски зов", год. XVII, бр. 18 (607), 6 май 1989 г.
258. Стоилов, арх. Стоил - "Църквата Св. Богородица - Успение (Дълбоката)", в-к "Вестител", бр. 29
259. Стоилов, арх. Стоил - "Ще възстановим ли старите традиции?", в-к "Вестител", бр. 135, 19-15 май 2000., стр. 5
260. Стоянов, Георги - "Вардянинът", в-к "Вестител", бр. 580, 12-18 март 2010 г., стр. 4
261. Тодорова, д-р Н.
- "Коя е лелята на Ленин?", в-к "Вестител", бр. 599, 23-29 юли 2010 г., стр. 8
262. Тодорова, Маргарита
- "Първата печатница и развитие на печатното дело в Асеновград", в-к "Вестител", бр. 71, 29 януари-4 февруари 1999г., стр. 8
263. Тошев, д-р Светозар
- "Бачковските стари мостове", в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 19 (122), 15 октомври 1978г., стр 4
264. Тошев, д-р Светозар
- "Душата на комитета за Съединението ", в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 2 (105) и брой 3 (106), 31 януари и 20 февруари 1978г., стр 4
265. Тошев, д-р Светозар - "Бе началото", в-к "Асеновградски зов", год V, брой 1 (80), 15. януари 1977г., стр 4
266. Тошев, д-р Светозар
- в-к "Асеновградски зов", януари 1976 г ,стр. 4
267. Тошев, д-р Светозар
- "Левски в Станимака", в-к "Асеновградски зов", год VII, брой 2 (129), 31. януари 1979г., стр 4
268. Тошев, д-р Светозар
- "Последни робски дни", в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 1 (104), 15. януари 1978г., стр 1,4
269. Тошев, д-р Светозар
- "Светилник в планината", в-к "Асеновградски зов", год IX, бр. 6 (182), 14 февруари 1981г., стр 4
270. Тошев, д-р Светозар
- "Станимашките аркове", в-к "Асеновградски зов", год V, 28 февруари 1977г., стр 4
271. Тошев, д-р Светозар -
"Станимашките паметници на българщината - част 1", в-к "Асеновградски зов", год VI, брой 10 (113), 1 юни 1978г., стр 4
272. Тошев, д-р Светозар -
"Станимашките паметници на българщината - част 2", в-к "Асеновградски зов", год VII, , 31 октомври 1979г., стр 4
273. Тошев, д-р Светозар - "Асеновград през вековете - Щит на българщината (къде е гробът на отец Паисий", в-к "Асеновградски зов", май 1977г., стр 4
274. Филипов, Никола - "SMS за крепостта Воден" , в-к "Асеновградски зов", брой 6 февруари 1996 г
275. Филипов, Никола
- "90 години училище в Горни Воден" , в-к "Асеновградски зов", брой 47, 21.12.1996 г
276. Филипов, Никола
- "Богословско училище в манастира "Св. Кирик"" , в-к "Вестител", брой 655, 11-17 ноември 2011 г., стр. 4-5
277. Филипов, Никола
- "Време за разплащане" , в-к "Асеновградски зов", брой 3, 19.08.1989 г
278. Филипов, Ни
кола - "Заблудата около една каменна плоча", в-к "7-дни Асеновград", брой 29/ 22-28 септември 1995 г., стр. 3
279. Филипов, Никола
- "За произхода на името Горни Воден", в-к "7-дни Асеновград", 7-13 януари 1994 г.
280. Филипов, Ни
кола - "За параклиса "Св. Трапеза" край Горни Воден", в-к "Вестител", брой 14, стр 12
281. Филипов, Никола - "Докога Станимака и откога Асеновград?", в-к "Асеновградски зов", брой 21, 24 май 1986г., стр 3
282. Филипов, Никола
- "Любен Каравелов в Горни Воден" , в-к "Асеновградски зов", брой 4, 25.01.1990 г
283. Филипов, Никола
- "Манастирът "Св. Кирик" , в-к "Регион", 12.07.1995 г
284. Филипов, Никола
- "Последни църковни борби" , в-к "Вестител", брой 338, 19.11.2004 г
285. Филипов, Никола
- "По стъпките на Бакуриани" , в-к "Вестител", брой 656, 18-24 ноември 2011 г., стр. 4-5
286. Филипов, Никола
- "Пътища на виното" , в-к "Вестител", брой 22, 9-15 януари 1998 г.
287. Филипов, Никола
- "Утре погребват Георги Кехайов" , в-к "Вестител", брой 649, 30.09.2011 г
288. Харалампиев, йерей Борис
- "Гергьовден някога в село Яврово" - в-к "Вестител", бр. 542, 1-7 май 2009г., стр. 6
289. Харалампиев, Никола
- "Спомен за дядо Митко Чокманлията" - в-к "Вестител", бр. 541, 24-30 аорил 2009г., стр. 6
290. Христев, свещ. Михаил
- "Манастирът "Св. Петка" - в-к "Асеновградски зов", год. II, бр 4 (12), 15 март 1974г., стр. 4
291. Христемова, Мина ; Балчев, Владимир - "Градът, крепостта и един забравен патриот - генерал Йеротей Сирманов" - в-к "Вестител", бр. 134, 12-18 май 2000г., стр. 8
292. Христемова, Мина
- "Още за Отон Иванов и Априлското възстание в нашия край" - в-к "Вестител", бр. 128, 31 март-6 април 2000г., стр. 8 ; бр. 129, 7-19 април 2000г., стр. 8 ; бр. 130, 14-20 април 2000г., стр. 8
293. Христемова, Мина - "Поп Ангел Чолаков" - в-к "Вестител", бр. 653, 28 октомври-3 ноември 2011г., стр. 5
294. Христова, Лиляна Мих. - "Асеновград - твърдина българска" - в-к "Вестител", бр. 547, 12-18 юни 2009г., стр. 6
295. Чуртова, Златка - "Манастирът "Св. Неделя" бавно гасне", в-к "Вестител", бр. 25
296. Чуртова, Златка - "Открит е нов символ на Асеновград", в-к "Вестител", бр. 2, 22-28 август, 1997 г., стр. 1-2
297. Чуртова, Златка - "Още един мост към християнството", в-к "Вестител", бр. 2, 22-28 август, 1997 г., стр. 3
298
. Шкутев, Йордан - "Обновеният параклис "Св. Дух" заприлича на малко манастирче", в-к "Вестител", бр. 460, 29 юни-5 юли, 2007 г., стр. 3
299
. Шкутев, Йордан - "Шублера" е изрисувал ловните символи по скалите", в-к "Вестител", бр. 529, 30 януари-5 февруари, 2009 г., стр. 2

 
Copyright 2003-2014 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев