Свети Иван Рилски - Мария-Лора Запрянова

Храмът "Св. Иван Рилски" е изграден изключително с дарения на труд и средства от ентусиазирани граждани.

Той представлява едноабсидна кръстокуполна сграда с монолитно издигнати върху храмовия покрив купол и камбанария. Дължината на църквата е 14.15 м, ширината - 10 м. Градена е по образеца на старата възрожденска традиция, с характерните особености на източноправославните храмове: купол - камбанария - сводеста нартика. Над колонадата на главния западен вход е вградена мозаечна икона на Св. Иван Рилски, със златен лимб и златен голям кръст в дясната ръка, дело на покойния Петко Москов.

Впечатляват оградата със засводените решетки и стрехичните керемиди, отлично поддържаните цветни площи, дворният плочник от цепени каменни плочи, нартиката и пр.


Богатство на храма са ръчно резбован иконостас и владишки трон в старинен възрожденски стил, дело на местният художник и дърворезбар Красимир Димитров. Владишкият трон е спонсориран изцяло от семейство ктитори - асеновградчани, пожелали да останат анонимни.

Църковната живопис е изпълнена от младите стенописци София Солакова, Даниела Иванова и Велислав Загорлиев. Олтарните икони са дело на асеновградския художник Борис Колев.

Мраморното емиоре е дар от Ани и Тодор Николови. Храмовите врати - дървени, масивни, ръчно резбовани са дело на Красимир Димитров и Стефан Сираков. Всички изброени майстори са и крупни храмови ктитори.

На втория етаж, на балкона на певците, върху челния нарещен трегер ви посреща надпис: "Ще пея на моя Бог, докле съществувам". (Псалм 103)

 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев