Свети Георги - кв. Горни Воден

история

Храм "Св. Георги" се намира в старинния център на селото, непосредствено до някогашния пазар.
Църквата датира от XVII век, според намерената мраморна плоча. Надписът на нея гласи:
"Андроникос, велик ритор Рангавис издигна този свещен храм в годината 1687" . Отдолу с по-малки букви има друг текст:
"Свещената църква изгоря на пепел на 6 юли 1903 година на големия пожар, който разруши половината от селото и се възобнови отново с разноски на воденци, 25 март 1905 година" . Никола Филипов изказва мнение, че и двата надписа са направени през 1905 година - т.е. след възстановяването на храма. Тази си хипотеза той базира на факта, че в първия надпис годината 1687 е изписана с букви и след това в скоби е дадено съвременното и записване, а през XVII век годините са се записвали с буквени означения. Вероятно текста е взет от старинна мраморна плоча, която е била унищожена по време на пожара, година и половина след който църквата е отново съградена.

Теодор Пеев в една публикация в местната преса дава друг вид на този надпис. Той изглежда по следния начин:
"Андроникос Мачос с ръкопис - Велик ритор, събра свещениците в този храм на годината 1687" . Тук наистина по-малко става ясен целия смисъл на текста, но пък едно със сигурно става ясно. При построяването си този храм е бил подвластен на Цариградската архиепископия. Щом централният храм е бил под властта на Цариград, то и селото е било с преобладаващ гръцки елемент.

Костадин Буюклиев също прави опит за датировка на най-важните събития от живота на храма, но посочва грешни данни. В своя статия във вестник "Вестител" той отнася построяването и към годините 1685-1686, а възстановяването и към 1907 година, въпреки, че на мраморната плоча изришно е указана датата 25 март 1905 година (тогава е бил завършен ремонта)

Храмът е един от най-старите запазени в региона. Той се намира до пътя за манастира "Св. Кирик". В началото на XXI век "Св. Георги" в Горни Воден, заедно със "Св. Георги" при квартал Метоха са предложени на Министерството на културата за финансиране за ремонт и консервация. Църквите влизат в специален каталог на министерската програма "Зима 2000". Брошурата бива разпратена на чуждестранни организации и частни лица с молба за осигуряване на средства. Помощта не закъснява и скоро след това църковното настоятелство под председателството на Иван Рицков и Ирина Сапунарова се заема с възстановяването на този паметник на културата. Инженер конструкторът Дария Савова изработва и дарява плана, а инженер Димитър Джамбазов - директор на Държавно лесничейство - Асеновград, осигурява четири кубика дървен материал за начало на ремонтните работи. Освен това са закупени дъски, жителите на Горни Воден даряват безвъзмездни трудочасове и се иззидва южната стена. За консервиране и реставрационни дейности Научният институт за паметниците на културата приема план, според който това ще струва около 60 000 лева. В крайна сметка храмът е възстановен и от състояние на полуразрушена постройска той преминава в една хубава църква.

В Историческия музей в Асеновград се намират няколко изключително ценни икони, пренесени от храма. Това са икони, показващи част от живота на Иисуса Христа, както и икони на трима светци - св. Йоан Предтеча, св. прор. Илия и св. св Козма и Дамян. Иконите датират от периода XVI-XIX век и са изключителни като качество, иконографски схеми и сюжети. До 1997 са били в храм "Св. Георги", в последствие са преместени в другия Горниводенски храм "Св. Богородица", а през 1999 година, са докарани за съхранение в градския исторически музей, където на 16 декември 1999 бе открита изложба на тези икони.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев