Географиявашата подкрепа

 

Климат

Валежите в Асеновград са малко повече от тези в равнината - 690 л. на кв.м. с максимум през септември и октомври. През пролетта е хладна, лятото е топло, есента е мека, зимата не е много студена, а снежната покривка в Асеновград и неговата околност не се задържа. Поради топографските особености на мастността, особено характерно явление за Асеновград и неговата околност са градушките. Този минус в Асеновградската природа обаче намира компенсация в един сериозен климатичен плюс - характерният за града вечерник. Това е един твърде умерен вятър,който се излива като из фуния в пролома на реката към равнината. Започва да духа надвечер и спира към 10 ч. на другия ден. Причината за неговото появяване е различното нагряване на въздушните маси в полето и планинския масив, а също и присъствието на пролома, който дава тласък и посока на въздушното течение. Вечерникът достига на 4-5 км. на север по течението на реката. Зимата той е твърде нападателен и рязък, но през лятото е истинска благодат, защото всяка вечер идва от ланината на равномерни, хладни струи, които разбиват претопления въздух, дим, прах и внасят свежест и прохлада в града през горещите летни нощи.

С това той предпазва овощките и зеленчуците от редица болести (ръжди, пероноспори и др.), които трудно се развиват на сухо. Вечерникът е отличен регулатор също и на винената ферментация и се смята за един от най-съществените фактори за израстването на града като лозарски и винарски център преди и сега.
Още едно условие за голямата жизненост и трайност на града е неговият огромен планински район.

Водосборният басейн на река ''Чая'', който граничи на запад чрез вододелното било Чернатица с басейна на р. Въча, а на изток с водосборния басейн на Арда, заема едно внушително пространство от 1200 км. Това е обширна планинска земя с извори, гори и пътища водещи към Асеновград, един обширен стопански район, който намира своето '' полско пристанище '' в Асеновград. Една овчарска земя, която е намирала около града своите пазари и зимовища е в голяма степен му е помагала да се развива във всеки период от историята и въпреки нещастията, на кoито е ставал свидетел днес да бъде един красив и развид икономически град с над 60 000 жители, който без страх и тревогa гледа смело напред в бъдещето.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев