Древност

Градът на Асеня води началото си още от дълбока древност. Животът в нашите земи кипи още в дълбока древност. Край Асеновград са намирани находки от новокаменната ера / 3500 -3000г. преди Христа /, енеолита /3000 - 1900г. преди Христа/, от къснонеолитната и каменомедната епоха. Изключително благоприятните условия като богатата черноземна равнина, изобилна вода, близостта на планината, правят нашият край примамлив за заселване още в праисторическата епоха. На територията на съвременния град досега не са били намерени следи от първобитни хора, но в неговите близки околности са разкрити няколко селища от новокаменната епоха. Най-добре е проучено селището в местността "40-те извора" на четири километра от града. В резултат на археологически разкопи проведени през 1965-66 година и 1967 година са били разкрити няколко жилища от петото хилядолетие преди Христа. Жилищата са сламени колиби, разделени на две помещения. Във всяко жилище е живеело отделно семейство на една баба, а всички хора от селището са произхождали от рода на една прабаба.
Селището е представлявало патриархално - родова община. Земята, както и всички природни богатства в землището на селището били обща собственост.

Общи били също така и средствата за производството, получените от тях произведения и потребления. Животът бил изграден на основите на първобитната комуна.
Представите за живота на нашите първи обитатели са били твърде опростени. Голямата връзка и зависимост между тях и животните ги карала да почитат редица животни и да ги изобразяват от глина, но най-разпространен бил култа към жената - майка, основателка а също продължителка на рода. Затова между намерените култови предмети най-много са тези, които изобразяват женска фигура.

Плодородието в древността символично се означавало чрез плодородието у жената. Други подобни селища са открити край село Козаново, село Руен, Богданица и много други. От направените проучвания се установява, че те са обитавали нашия край в новокаменната и следващите епохи. Макар и да нямат пряко отношение към историята на града споменатите по-горе селища говорят, че нашият край е бил гъсто населен още през праисторическата епоха, и следователно може да се очаква, че следи от това време ще бъдат открити и на територията на сегашния град.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев