Горниводенски манастир "Св. Кирик и Юлита"


Манастирска църква

Манастирската църква е паметник на културата с изключителна стойност. В нея се намират около 900 кв. метра възрожденски стенописи. Тя е строена през средата на XIX век.


стенописи

Към 1850 г. е било завършено изписването на интериора. В надписа над вратата на наоса е записано името и годината на изписването "...Изографиса се от ръката на Алекси Атанасов от Ноус този божествен и многопочитан храм на името на "Св. Кирик и св. Параскева... 13 октомври 1850 г."

Стенописната украса е разположена по всички повърхности на вътрешните пространства на църквата. В олтара, освен "Св. Богородица", са поместени "Причастието на апостолите", "Тайната вечеря" и "Покаяние на жертвата". В центъра на широкия купол е "Христос Вседържител", на барабана - "Пророците", а на пандантивите - "Евангелистите". В църквата, освен евангелски сцени, са изписани: Празниците, Страданията, Притчите, Страшният съд и сюжети от житието на св. св. Кирик и Юлита и св. Параскева.


стенописи

Великолепно произведение на изкуството е големият дърворезбен иконостас, владишкият трон, балдахинът. Някой от иконите са рисувани от Захари Зограф.

 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев