Параклиси - Асеновград
параклис "Св. Христофор"
Първоначалният градеж се отнася към XVII-XVIII ве. Подновен през 1872 година, както и отново през 1954 година. Намира се над града, на около 150 метра западно от параклиса "Свети Ян" по пътя за манастира "Свети Кирик". Намирал се е в земите на известният станимашки винар Аристис Чорбаджака.

Градежът е от ломен камък, на места (абсидата) с бигор, строеж характерен за повечето параклис в града. Като архитектура също не се различава от характерните за онова време богослужебни сгради. Покрит е със стари "турски" керемиди.

Изцяло е от каменна зидария. В олтара има три малки ниши. Няма стенописи. Дървеният иконостас е с централна врата. Интересно изключение и липсата на южна иконостасна врата. Прозорците са малки и вероятно са служили като наблюдателници.

Еднокорабен, едноабсиден, без нартика. Старите хора го наричат параклис на новопокръстените.

До преди няколко години беше в окаяно състояние, но група християни от града направиха цялостно възстановяване и параклиса "свети Христофор" доби един съвършено нов вид - хубав, чист, спретнат. На поляната пред него бяха направени пейки, пред самия параклис беше скован стабилен навес.

През 2012 година пред параклиса бе поставен 5-метров кръст.

Заедно с останалите 11 параклиса към енорията на храм "света Богородица Успение" са обявени за паметници на културата, Д. в. бр. 38 от 15. V. 1970г. Д. в. бр. 37 от 17. II. 1939г. и Д. в. бр. 60 от 1940г. съгласно закона за Паметниците на културата обнародван в Д. в. бр. 29 от 11. IV. 1969г.

Празнува се на 9 май. Към църквата "света Богородица Успение".
 
Copyright 2003-2014 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев