Параклис ''Св. Атанасий'' (1878 г.)

Параклисът е вкопан в земята, навярно в унисон с тогавашните закони новопостроените християнски храмове да са под земята (света Богородица Успение). Над земята има 2 метра от него а под земята 3. Граден е от ломен камък, бигор и плоски тухли. Храмовата икона на свети Атанасий е единствената в града. Камъкът на Св. Престол е е дебела плоча - 20 см., а стожерът му е от два камъка. Храмовата икона на патрона на параклиса - свети Атанасий Александрийски е с корона и има ктиторски надпис на гръцки език, който гласи следното:
"Йоанис Г. Дамори, Елени: Василики, Анна - 1878г." . Вероятно тогава параклисът е наново изграден или възобновен, защото ако е строен на това място нов параклис то градежът би бил доста солиден, а параклиса може да се счита за доста семпъл, дори оскъдно обзаведен. свещеноиконом Симеон Чунгаров споменава, че според свидетелствата на старата, вече отдавна покойна станимаклийка Василка Чаушковлю, параклисът преди това е горял, като на основите му е построен сегашният параклис. Свещеник Чунтаров датира първоначалният градеж от времето на Сердикийският събор.

Заедно с останалите 11 параклиса към енорята на храм "света Богородица Успение" са обявени за паметници на културата, Д. в. бр. 38 от 15. V. 1970г. Д. в. бр. 37 от 17. II. 1939г. и Д. в. бр. 60 от 1940г. съгласно закона за Паметниците на културата обнародван в Д. в. бр. 29 от 11. IV. 1969г.
Намира се на улица "Брегова".
Празнува се на 18 януари. Параклисът е към енорията на храм "света Богородица Успение"

     
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев