Параклиси - Асеновград
параклис "Св. Богородица - Малката" (Бастион на Асеновата крепост)

   Непосредствено след превземането на Пловдивската област през IX в. от век от Пресиян, който е предшественик на св. Княз Борис - Михаил, по време на когото се приема християнството, Пловдивската област, включително и Петричката крепост попадат отново под властта на Византия, както заключаваме от наличието на този религиозен паметник, какъвто е параклисът, датиращ също от IX от век. Известна е била византийската традиция, при превземането на нова област, да бъде веднага териториално и административно преустройван, като бивали строени калета - верни византийски съюзници в борбата им за укрепване на властта им в България. Именно, че областта Филипополис и в частност Петричката крепост е построена около средата на IX век, като укрепление даващо сигурност от към север, говорят остатъците от параклиса.

------
Намира се в бастиона на Асеновата крепост край Асеновград, над шосето за Бачково. Разположен е в низината на югозапад от църквата ''Св. Богородица Петричка''.

Първичният градеж е от IX в. Разкрити са частично само основите. Съгласно опита за реконструкция по плана на крепостта, параклиса има почти формата на квадрат. На два етажа, той е еднокорабен във второто нива на сградата, без нартика. По западната си страна е залепен за стената на водохранилищата (щернята). Иззидан е от каменна зидария с тухлени пояси. По план параклиса принадлежи към най-разпространения тип средновековни църкви-параклиси в нашите земи. Той е с една абсида, без притвор. При разчистването са намерени и фрагменти от стенописи.

Параклисът "Св. Богородица Малката" може да бъде наречен също така и ''царският малък храм'' на крепостта, а ''Св. Богородица Петричка'' - ''голямата общокрепостна църква''. Той се е позвал само от обитателите на феодалния замък.

Построен към края на IX в. и началото на X в. върху основата на по-стари сгради и е оформен окончателно през XI в. Разрушен е последен, когато са рухнали и крепостните стени - заедно с гибелта на бастиона в края на XIV век.

 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев