Параклиси - Асеновград
средновековен храм "Св. Йоан Предтеча" (Св. Ян) - XI - XIII в.Параклисът "свети Йоан Предтеча" е разположен в западните покрайнини на Асеновград. Произхода му се датира към XI - XIII век и се определя основно по архитектурните му белези. Засводените, двустъпални, така наречените "псевдоконструктивни" ниши са белег на църковното строителство в българските земи по времето, когато България е под византийска власт. Параклиса е истинска гордост за града ни и има огромно значение за цялостния исторически облик на Асеновград. Приет е за параклис, но е по-скоро църква със своите големи размери (дължина - 8м, широчина - 5,5м и височина около 5 метра). Еднокорабна, с тристенна абсида, без нартекс.

По строеж прилича изключително много на църквата при Асеновата крепост, (малко след построяването на която е построен самият параклис) и Костницата при Бачковския манастир - редуващи се тухлени с каменни пояси, по ъглите - бигор зидан с хоросан, "псевдоконструктивни" ниши по фасадата, пода който е от четвъртити тухли и т. н.
Има само едно различие, което е характерно само за параклиса - шест процепа високо на севрната стена, наподобяващи бойници, които в случай на нужда са помагали тази богослужебна сграда да се превърне в истинска крепост.

Декориран е с по пет слепи арки на северната и южната стена и с три дълбоки арки от запад. Абсидата отвън има тристенна форма и три малки прозорчета. Дебелината на стените е 1 метър. Те са инкрустирани с негледжосани тръбички за акустика. Преди 4-5 години беше неговата реставрация под ръководството на арх. Стойчо Маронов. Възстановени бяха прозорците, мазилките на вътрешните храмови стени в автентичният им вид като са запазени участъците със стенописи, които са от времето на Костницата в Бачково. Запазен е и иконостасът. Реставрационните работи продължиха 42 дни без прекъсване.

Преди 800 години "св. Ян" е бил крепостна църква в калето "св. Йоан Предтеча" и заедно с крепостта "св. Архангел Михаил" е защитавала Станимака от север.

Според арх. Стоилов по значимост е равностоен на Асеновата крепост и на цървата в нея.

Дълги години храмът е задоволявал богослужебните нужди на града, но явно в края на XVIII или началото на XIX век е полуразрушен. Най-вероятно това става по време на кърджалийските нападения. Възстановен е непосредствено след това с променена горна част и дървена покривна конструкция, която беше заменена по време на последните реставрационни работи. Достигналото до нас изписване на иконостаса и нишите е от това време. Най-добре запазен е градежът на олтара. Първичното изписване, сигурно в лошо състояние тогава е било покрито с непрекъснат слой мазилка.

Цялостно и задълбочено проучване на храма не е правено. Направено е подробно архитектурно заснемане през 1983 година, като стените на наоса са сондирани за предполагаемо изписване и с изследователски намерения. И тогава сградата е била в незавидно състояние, както беше и до лятото на 2000 година.

Все още предстои оформяне, финансиране и изпълнение на програма за укрепване на градежа, систематично проучване, разкриване и реставрация на стенописите.

Храмът "се. Йоан Предтеча" е отворен за посещения всяка събота от 14 до 16 часа.
В енорията на храм "св. Георги Метошки".
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев