параклисивашата подкрепа

Параклиси - Асеновград
параклис "Св. св. Козма и Дамян - Римляни"
Параклисът е датиран от XIII век, построен вероятно през последните години на управлението на цар Иван Асен II, малко след издигането на параклиса, посветен на св. 40-те мъченици.

Toй се е намирал от вътрешната страна на бившата селищна система. Той се намира на същият ред, свързващ със селищната стена двете големи бойници - св. Ян и св. Архангел. Според отец Чунгаров тук на равното място се е налагало да има по-малка бойница. Самото устройство на параклиса говори, че и той е старинен. Има две храмови икони. Едната е на светите Безсребреници Козма и Дамян - Малоазийци, а другата е на светите Безсребреници пострадали в Рим. Иконата на светците-римляни е вкопана през XVIII век, което и свидетелствува за по-ранния градеж. На източният ъгъл на параклиса има поставен камък с кръст, който е старинен. Параклиса подобно да другите в района е покрит с стари керемиди тип "турски". Строен е от ломен камък, бигор и плоски тухли. От южната му страна има един прозорец, от северната му два, а от запад има един. Възобновен е през 1830 година.

Навремето тук са намирали покой беснуващи.

Параклисът е едноабсиден с полукръгла олтарна абсида отвън и отвътре. Има интересно предание за този параклис. Когато преди няколко десетилетия, вдухновени от атеистичната вълна на изток, местни хора решили да бутнат параклиса, за да си направят паркинг и място за автомобилите. Първият обаче, който замахнал с кирка по стената на параклиса бил моментално парализиран. Видяли това чудо всички решени да бутат параклиса се отказали и го оставили там, където е и сега, за да краси града ни като един прекрасен православен храм, който между другото е и доста добре поддържан от хората в квартала, кото традиционно се събират в него всеки път когато се празнува паметта на светиите.

Заедно с останалите 11 параклиса към енорята на храм "Света Богородица Успение" са обявени за паметници на културата, Д. в. бр. 38 от 15. V. 1970г. Д. в. бр. 37 от 17. II. 1939г. и Д. в. бр. 60 от 1940г. съгласно закона за Паметниците на културата обнародван в Д. в. бр. 29 от 11. IV. 1969г.

Интериора на параклиса е доста оскъден, независимо, че той е един от най-големите в града. В него няма икони, а само седем на иконостаса и една малка - Тайната вечеря, над царските двери. Седемте икони на иконостаса са доста нетипично разположени. От дясната страна са икони на Света Богородица и патроните на параклиса - светите врачове - Козма и Дамян. От дясната страна - Иисус Христос Пантократор (Благославящ), липсва икона на Йоан Кръстител (както т. нар. Дейсис, който е характерен за царския ред икони), след това са икона на свети Пантелеймон, отново икона на св. св. Козма и Дамян, свети Стилиян, и икона на свети Иван Рилски. Иконите на Иисус Христос, свети врачи (вдясно) и свети Пантелемон са от един автор, и са с доста ниска художествена стойност като изработка, а иконите на света Богородица, свети Врачи (вляво) и свети Стилиян са от друг автор и самите икони са изработени с доста по-голямо майсторство.

Интересен е факта че на иконата на светите врачи от лявата страна на царските двери личи заличен надпис на гръцки език и на иконата с добавен български надпис е обозначено името на светците, намиращи се на нея.

Празнува се на 1 юли и 1 ноември. Параклисът е към енорията на храм "Света Богородица - Успение".
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев