Параклиси - Асеновград
параклис "Св. Георги"
Параклисът е старинен по градеж - около X век. Има жертвеник. Както много от асеновградските параклиси е строен на мястото на езическо капище. Граден е от ломен камък, плоски тухли и бигор. Постлан е с шестоъгълни керамични плочи, намерени около паралиса. Арх. Стоилов ги сравнява с плочите намерени при гр. Хисар. Освен тях наоколо са намерени и фрагменти със ранохристиянска керамика.

Параклиса е зидан от речен камък, свода от бигор. Без абсида

Храмовата икона е старинна и е вкопана. На нея Свети Георги има ореол над главата от чист златен прах. Отец Чунгаров предполага, че тя е донесена от ктиторите на параклиса, защото в музейната сбирка на храм "Света Богородица Успение" има по-малка по размери икона от 1747 година. Той е един от параклисите покрит със старинни (турски) тухли - рядкост за църковните строежи в града ни. Те са положени върху стара дъбова покривна конструкция.
Има жертвеник, дяконикон на източната страна в олтарното пространство и умивалник на северната. Престола се заобикаля и над престолната плоча стои широк, кръгъл стожер. В параклиса има и икони от по-ново време, например иконата на Св. Димитър, намираща се на северната стена и е отделена чрез северните двери. Южни двери няма.

Рухнал през 1993 година и е възстановен месеци по-късно.

Заедно с останалите 11 параклиса към енорята на храм "Света Богородица Успение" са обявени за паметници на културата, Д. в. бр. 38 от 15. V. 1970г. Д. в. бр. 37 от 17. II. 1939г. и Д. в. бр. 60 от 1940г. съгласно закона за Паметниците на културата обнародван в Д. в. бр. 29 от 11. IV. 1969г.

Намира се на улица "Кракра".

Празнува се на 6 май. Параклисът е към енорията на храм "Света Богородица Успение".
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев