Публикации - Бележити личности

Кметовете на Станимака / Асеновград

- Атанас Епитропу - кмет на Станимака - 1884-1886 г. - Ангел Кръстев
- Георги Игнатов - (1859-1939) - кмет на Станимака - 1894-1901 г. - Д-р Иван Василев
- Христо Бойков (1873-1925) - кмет на Станимака - 1901-1902 г.- д-р Иван Василев
- Ташко Мимидичков - кмет на Станимака - март - юни 1902 г. - Ангел Кръстев
- Иван Ахчиев - кмет на Станимака - 1903-1908 г. - Ангел Кръстев
- Христо Ковачев - Манийката - кмет на Станимака - 1911-1913 г.
- Георги Тодоров (1865-1938) - кмет на Станимака - 1913-1919 г. - Харалампи Станчев
- Иван Димитров Мазнев - кмет на Асеновград - 1964-1971 г.


Духовници и църковни деятели

- Архимандрит Паисий Пастирев (1876-1943) - игумен на Бачковския манастир - Ангел Кръстев
- Георги Сивков (1896-1976) - църковен деятел - Харалампи Станчев
- Георги Хрисологов - родолюбец и борец за българска свобода - Венцислав Св. Попов
-
Георги Христев Хрисологов (1825- 1878) - пръв свещеник в храм "Св. Димитрий" - д-р Светозар Тошев
- Свещеник Христо хаджи Манчев - свещеник в храм "Св. Димитър" - Ангел Кръстев
- Георги Христев Хрисологов (1825- 1878) - родолюбец и борец за национална и църковна независимост - Илия Попов


Общественици, политици, революционери и др.


- Андон Мечев (1902-1925) - Ангел Кръстев
- Атанас Богоев (1863-1905) - деец за Съединението на България - Ангел Кръстев
- Атанас Маринов - общественик, просветител - Ангел Кръстев
- Атанас Свещаров (1847-1930) - Ганка Маринова
- Борис Попноев Ангелов (1895-1987)
- Гено Добрев Шопов (1889-1962) - Ангел Кръстев
- Георги С. Петракоолу - (?-1912) - винопроизводител - Ангел Кръстев
- Георги Филаретов Христов (1903-1987) - д-р Димитър Атанасов
- Димитър Стоилов (1840-1927) -
революционер, политик и общественик - Иван Гащилов
- Димитър Стоилов (1840-1927)
- Боян Каменов
- д-р Атанас Видев (1910-1990)
- д-р Иван Василев
- д-р Григор Григоров (1899-1976)
- д-р Иван Василев
- Кочо Георгиев Табакиди (1867-?) - часовникар
- Никола Панайотов (1882-1953) - Ангел Кръстев
- Отон Иванов (1850-1934) - Ангел Кръстев
- Павел Костов (1842-1902)
- Панайот Сребров (1864-1951) - деец за Съединението на България
- Панайот Сребров - "Първият етнограф в Асеновград" - Ангел Кръстев
- Родословието на професор Балан води началото си от Станимака - Христо Попов
- Стоян Димов - народен представител, заточен в Белене - Веселин Игнатов
- Тома Атанасов - (1858-1948) - общественик, революционер - Ангел Кръстев
- Харалампи Станчев - (1927-2009) - журналист
- Христо Попов - общественик - Венцислав Попов


- Достойни наши съграждани за които малко се знае - кратка история на рода Попвасилеви - предоставена от Васил Василев


Учители и будители

- Георги Налбантов - учител по биология (1905-1975 г) - Георги Г. Пенчев
- Йордан Запрянов - учител (1897-1989 г) - д-р Иван Василев


Антифашисти


- Георги Русинов (1892-1923) - Ангел Кръстев
- Давид Сасонов (1908-1942) - Ангел Кръстев
- Иван Георгиев Гераксиев (1883-1930)
- Илия Михайлов Илчев (1911-1944) - Ангел Кръстев
- Костадин Михайлов Ковачев - Кочо (1920-1944)
- Косю Тафров (1879-1923) - Ангел Кръстев
- Лазар Петров Пачов (1915-1942)
- Невена Йорданова (1921-1944) - Ангел Кръстев
- Сава Кълвачев (1903-1935) - Марин Маринов


Културни дейци, художници, актьори

- Аргир Бояджиев (театрален актьор) - Кирил Светлов
- Георги Кехайов (1938-2010) - (цирков артист) - Никола Филипов
- Георги Ковачев - художник - Кирил Светлов
- Надя Тодорова - Вярност към театъра - актриса - Кирил Светлов
- Петко Москов (1953-2004) - скулптор - Светла Москова
- Янко Ганев - (1923-1956) - театрален артист - Кирил Светлов


---------------------------------------------------------

РОДОПИ

Общественици, политици, културни дейци, спортисти и др.

село Тополово

- Ранго Атанасов - първият кмет на Тополово - (1849-1919) - Д-р Иван Василев
- Ганьо Игнатов - кмет на Тополово (1905-1911) - д-р Иван Василев
- Иван Рангов - (1909-1991) - просветител и общественик - Д-р Иван Василев
- Асен Димитров - Сеню (1910-1965) - кларинетист от с. Тополово - д-р Иван Василев
- Йордан Димчевски - летец (1921-1943) - село Тополово - д-р Иван Василев


- Стою Шишков (1865-1937) - Етнограф и родоповед - Стойчо Каранлъков
- Стою Шишков и участието му в Балканската война - Теодор Пеев
- Тодор Стоилов (1876-1963) - Родопски комита - д-р Иван Василев
- Георги Данчов "Зографина" - (1846-1908) - художник, зограф, революционер - арх. Стоил Стоилов


Духовници

- Свещеник Георги Божанов (1842-1924 г) - д-р Иван Василев
- Поп Ангел Чолаков - Дора Николова
- Убийството на поп Ангел Чолаков - Мина Христемова
- Свещеник Христо Парапитев и Възраждането в Родопите - Венцислав Ст. Попов
- Свещеник Константин поп Христов -
свещеник в село Бачково - Венцислав Попов
- Монах Паисий (Петър Николов Кишкилов)
- Венцислав Попов

 
Copyright 2003-2014 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев