Празник на розите в Асеновград - Ангел Кръстев

През юни 1912 г. по инициатива на Софийското централно дружество за борба против туберколозата в страната се организират празници на розите. През онези години туберколозата е най-страшната болест. Асеновград заема челно място по заболеваемост от тази коварна болест.
Инициативата на Софийското дружество раздвижва духовете в града и става повод за организиране на празника, а така също и учредяването на дружеството. По инициатива на околийския началник Герджиков на 24 юни 1912 г. е съставен комитет, в който са включени представители и от българската народност, и от гърците в града.


Комитетът организира празника на розите. От Софийското дружество са поискани 6 000 рози, много рекламни материали и призив към населението да си купи рози. Избрани са 15 двойки (мъже и жени), които на 28 и 29 юни (Петровден) (а денят е и пазарен) да обходят пазара, центъра на града и църквите.

Определените двойки изпълняват отлично своите обществени задължения. Всички хора, които се връщат от пазара и отиват по селата, са закичени с рози, богомолците след напускане на църквата се закичват с рози, по улиците вървят хора, закичени с рози.

Избраните двойки, взели участие в празника, са формирани от госпожиците Константинова, Хрисафова, Воскиди, Алавера, Панкоолу, Кожухарова, Донка Пашкова, Крусева, Кондакова, Запрянова, Николова, Драголова, и толкова мъже - поручик Каракулаков, подпоручиците Събев, Сяров, Консулов, Н. Маринов, Драговолов, В. Иванов, Яни Йоану, Ат. Лимонидис и др.

Във връзка с празника в. "Дружба" бр. 284 от 1 юли 1912 г. пише следното: "Всеки с готовност внесе своята лепта за борбата против общественото зло - туберколозата".

Независимо, че празника на розите се празнува за пръв път в града, резултатите са насърчителни. Събрани са повече от 500 лева, една голяма сума за времето си.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев