Лясковският светилник (Основаване на читалището в село Лясково) - Ангел Кръстев

Малкото китно родопско село Лясково води началото си от времето на помохамеданчването на българите в Родопите.

Първите му жители са преселници от едноименното село Лясково.

Въпреки неколковековната си история селото се свързва с важни събития като Освободителната Руско-турска война.
Деветоюнските събития от 1923 година и др. Местната интелигенция, макар и малобройна се стреми да създаде условия за развитие на политически и обществен живот, просвета и култура.


Така още преди Освобождението е открито училище, като първи учител е добралъчанинът Павел Костов, известен обществен и политически деец на Асеновград. През 1909 година лясковчни откриват и свое читалище. За този значим за селото и района факт ни съобщава статия под заглавие "Основано читалище" във в. "България", бр. 31 от 10 декември 1909 година, орган на Прогресивно-либералната партия.

В нея се съобщава, че на 29 ноември 1909 година в село Лясково представители на местната интелигенция се събират и поставят началото на местно читалище. То е наречено на първия учител в селото Павел Костов.

Ще бъде интересно за местните лясковчани да знаят кои хора са положили началото на читалищната дейност в селото.

От вестник "България" научаваме, че това са младежът Петър Бакалов, избран за председател, местният свещеник Георги П. Константинов, избран за подпредседател. За членове са избрани учителката госпожица Мария Попгеоргиева, Илия П. Хараламбов, Александър Христов, Никола Маргаритов, Кр. Константинов, Костадин П. Георгиев, Д. В. Воденичаров, Ангел Манолов, Ангел Христов, Христо Ангелов и Илия Атанасов.

С това си начинаниебудните лясковчани поставят началото на организиран културно-просветен живот в селото си.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев