Георги Христев Хрисологов - Пръв свещеник в храм "Св. Димитрий" - д-р Светозар Тошев

Георги Хрисологов е роден през 1825 година в село Панагия на остров Тасос. Става духовник през 1852 година, а в Станимака идва през 1863 година. Ето какво пише за този период от живота му един от потомците на свещеник георги - Христо Попов.

- "Моят прадядо е поп Георги - дошъл от остров Тасос преди освобождението на България от турско робство и се заселил в село Лясково, където живеело чисто българско население, което по-рано се било преселило от Девинско по време на помохамеданчването. Преди него не е имало постоянен свещеник в храма. В село, още по време на моя дядо Костадин, на нашата фамилия казваха Ташкови - произхождащо от остров Тасос, от където е дошъл поп Георги, който е бил свещеник в с. Лясково, а по-късно в Асеновград в храм " Свети Димитър". Той се е изселил от остров Тасос по време на турските репресии за помохамеданчването на българското население живущо на остров Тасос".

Той е първият български свещеник, още преди съграждането на първия български храм "Св. Димитрий" през 1866 г., а продължава да свещенодействува в него до смъртта си. Георги Христев Хрисологов взема най-дейно участие в нашето национално пробуждане и е изтъкнат ратник по църковния въпрос. И в революционното движение той се приобщава между първите и служи всеотдайно на борбата за свобода. Турците научават за неговата революционна дейност и когато предприемат репресии и насилия над българите след провала на Априлското възстание през 1876 година отец Георги Хрисологов, заедно със свещеник Матей Тодоров, са подкарани от заптиетата боси, гологлави, към мрачния зандан Ташакапия в Пловдив.

От затвора свещеник Георги излиза тежко болен и се споминал точно на 12.02.1878г. - в деня на подписването на Санстефанския мирен договор. Неговото сърце на патриот и родолюбец не издържа на вълненията от голямата радост.

 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев